Historia szkoły
Rok szkolny 2020/2021
Poniedziałek, 02 Listopad 2020 14:30

 

 • Utworzono 7 oddziałów klas pierwszych: 1A (matematyka, fizyka, informatyka) – wychowawca Joanna Kukuć, 1B (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) – wychowawca Justyna Mościcka, 1C (biologia, chemia, język angielski) – wychowawca Mariola Rachubka, 1D(matematyka, fizyka, informatyka) – wychowawca Anastazja Dzwonnik-Załęska, 1E (biologia, chemia, matematyka) – wychowawca Joanna Banaszek, 1F (język angielski, geografia, matematyka,) – wychowawca Mariola Biedrzycka, 1G (geografia,wos,język angielski) – wychowawca Agnieszka Nicewicz.
 • Stopień awansu na nauczyciela kontraktowego uzyskała Karolina Borkowska, Mateusz Świerżewski i Artur Prusiński, na nauczyciela mianowanego – Milena Rostkowska, a na dyplomowanego Anna Cholewińska.
 • 1 września obyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 poprzedzone mszą św. w kościele pw. Nawiedzenia NMP. w Ostrołęce.
 • 1 września w ramach miejskich obchodów 81 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej nasza szkoła przygotowała oprawę liturgiczną Uroczystej Mszy Św. w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu. W wydarzenie zaangażował się również Chór CANTILENA.
 • W dniach 8.09. – 11.10 nasza szkoła przyłączyła się do Wielkiej Zbiórki Książek, której głównym organizatorem jest Fundacja Zaczytani.
 • 17 września odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Głosem uczniów został wybrany Cezary Miłek z klasy 2ag.
 • W dniach od 21 września do 2 października w naszej szkole była prezentowana wystawa „Z zesłania na wyżyny nauki. Polscy badacze Syberii”. Wystawa została wypożyczona w ramach współpracy z Muzeum Pamięci Sybiru z Białegostoku.
 • 21 września Kurator wystawy „Z zesłania na wyżyny nauki. Polscy badacze Syberii.” p. Anna Kietlińska wygłosiła okolicznościowe prelekcje i zapoznała uczniów z osiągnięciami naukowymi Polaków zesłanych na Syberię.
 • 22 września w Bibliotece Miejskiej odbył się debiut literacki Julii Lenkiewicz z klasy 3c, która wydała tomik wierszy „W oczach róże, w rękach szkoło”.
 • W dniach 23, 24 września oraz 1 października klasy pierwsze wybrały się do Spychowa w ramach wyjazdu integracyjnego.
 • 25 września nasza szkoła przyłączyła się do Akcji Charytatywnej – Dzień Szpilek, w ramach której wsparła dzieci chore na raka.
 • 25 września 2020 roku obchodziliśmy Europejski Dzień Języków w naszej szkole.
 • W sobotę 26 września 2020 na stadionie miejskim w Ostrołęce po raz piąty odbył się Test Coopera. Test zorganizowany został przez UKS Clan działający przy naszej szkole w czasie obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu włączając się do ogólnoeuropejskiej kampanii #BeActive (Bądź aktywny).
 • 1 października przyłączyliśmy się do V Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Tym razem była to edycjamiędzynarodowa. Na zaproszenie liceum w akcji wzięli udział przedstawicieleWydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrołęce, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu.
 • W niedzielę 11 października odbył się VI Ostrołęcki Bieg Papieski. Patronat nad imprezą objął Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik i Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł. Organizatorem wydarzenia był UKS CLAN działający przy II LO.
 • 13 października świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości zostały wręczone Nagrody Dyrektora Szkoły oraz Nagrody Jubileuszowe.
 • 19 października szkoła przeszła w tryb nauczania hybrydowego. W trybie zdalnym nauczane były klasy drugie a pozostałe w trybie stacjonarnym. Od 26 października w tryb zdalny przeszła cała placówka, co było podyktowane decyzjami na szczeblu rządowym.
 • 7 listopada uczennica z klasy 2 fg Olga Boruch zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Karate i została Wicemistrzynią Polski w kategorii Junior U-17.

 • W listopadzie 2020 r. nasze liceum przystąpiło do projektu Drabina Rozwoju Liderów.

 • 11 listopada świętowaliśmy 102 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na naszej szkolnej stronie pojawiły się dwa nagrania szkolnego chóru Cantilena: Polonez Pożegnanie Ojczyzny oraz Fortepian Chopina.

 • 17 listopada odbył się szkolny konkurs „Mistrz Ortografii”. Zwycięzcami konkursu zostali Małgorzata Jarząbek z klasy 3 B oraz Oliwia Tomaszewska z klasy 2 G. Organizatorami konkursu były panie Anna Sobiech i Wioletta Przychodzeń.

 • 10 grudnia 2021 r. został przeprowadzony Międzyszkolny Konkurs Historyczny Stanisław Żółkiewski – wielki wódz i polityk. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Ostrołęki – p. Łukasz Kulik. Konkurs zorganizowały i przygotowały panie Elżbieta Mironczuk i Anna Sobiech.

 • W dniach 24 listopada – 17 grudnia odbyły się Mikołajki na sportowo. Akcja Mikołajkowa miała na celu wsparcie dzieci z Domu Dziecka. Organizatorem wydarzenia był UKS Clan działający przy naszej szkole.

 • W grudniu w ramach projektu „Rodzina Polonijna” został zorganizowany i przeprowadzony szkolny konkurs Polacy na Syberii. Prace uczniów zostały nagrane na specjalnie przygotowaną płytę CD-ROM. Za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu byli odpowiedzialni nauczyciel historii p. Elżbieta Mironczuk i wicedyrektor szkoły p. Krzysztof Jankowski.

 • 2 grudnia Julia Deptuła z klasy 1e zajęła pierwsze miejsce w międzyszkolnym konkursie chemicznym „Mistrz Chemii” zorganizowanym przez ZSZ Nr 2 w Ostrołęce.

 • 4 - 8 grudnia w ramach projektu „Rodzina Polonijna” odbyły się warsztaty regionalne poświęcone wykonywaniu stroików oraz kurpiowskich ozdób świątecznych. W czasie ich trwania uczniowie mogli zapoznać się z językiem, gwarą, strojem oraz tradycjami i zwyczajami kultywowanymi na Kurpiach.

 • 11 grudnia w formie online odbyła XIII Samorządowa Gala Uczniowska. Listy gratulacyjne otrzymali: Wiktoria Andruchewicz – najwyższa średnia ocen za okres trzech lat nauki, Natalia Rudzik (3e) – najwyższa średnia ocen w roku szkolnym 2019/2020 oraz Olga Boruch (2fg) – wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2019/2020.

 • Natalia Rudzik (3e) ze średnią ocen 5,78 oraz Aleksander Paliwoda (2dp) ze średnią 5,33 zostali uhonorowani stypendiami Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2019/2020.

 • 15 grudnia 2020 r. Karolina Malon zajęła pierwsze miejsce a Dominika Dawid – drugie w Olimpiadzie Wiedzy o Kurpiach. Organizatorem Olimpiady jest Związek Kurpiów.

 • 17 grudnia odbył się szkolny konkurs „Zmierz się z lekturą” . Organizatorem konkursu była p. Anna Sobiech.

 • Damian Biernat z klasy 1a zajął 2 miejsce w swojej kategorii wiekowej, w międzynarodowym konkursie programistycznym dla dzieci i młodzieży, Pix Programming Challenge.

 • 18 grudnia 2020 r. uczniowie klasy 1b wzięli udział w dwóch ciekawych lekcjach przeprowadzonych on-line przez pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie. Lekcje zorganizowano w ramach projektu „Rodzina polonijna”.

 • W poniedziałek 21 grudnia uczniowie klasy 2bg uczestniczyli w warsztatach teatralnych on-line zorganizowanych przez Teatr Wierszalin z Supraśla. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Rodzina Polonijna”.

 • W niedzielę 24 stycznia TVP 3 wyemitowała program – film o kulturze muzycznej Kurpiów. Do programu zaproszony został nauczyciel naszej szkoły – Pan Henryk Gadomski.

 • Spośród 51 zespołów zgłoszonych do ogólnopolskiego konkursu zespoleni, organizowanego przez Ministerstwo Finansów i Polityki Regionalnej, drużyna naszej szkoły otrzymała jedno z 3 wyróżnień. Opiekunem drużyny była p. Anna Mynyk.

 • 12 marca 2020 r. Marta Dobkowska (2bp) i Stanisław Kubeł (2bp) zakwalifikowali się do finałowej dziesiątki Ogólnopolskiego Konkursu „10 lat obowiązywania Kodeksu wyborczego w Polsce” i uzyskali tytuł Finalisty Konkursu.

 • Marzec 2021 r. - Olga Żebrowska (2 fp) w kategorii multimedialnej oraz Jakub Romanowski (1 a) w kategorii tradycyjnej zostali zwycięzcami szkolnego konkursu plastycznego "Patron Mojej Szkoły - Cyprian Kamil Norwid", zorganizowanego z okazji ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polski roku 2021 rokiem Cypriana Kamila Norwida.

 • 20 marca 2021 r. Aleksander Ciepierski (2bg) uzyskał tytuł laureata Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, natomiast uczniowie Cezary Miłek (2ag) oraz Mateusz Morawski (1 f) uzyskali tytuł finalistów. Opiekunem uczniów była p. Mariola Rachubka.

 • 27 marca 2021 r. Aleksandra Krawczyk (3b) uzyskała tytuł laureata LXII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i w ten sposób znalazła się w gronie 30 najlepszych zawodników w Polsce. Opiekunem laureatki był Jan Mironczuk.

 • Aleksandra Chełchowska z kl. 2ep oraz Bartłomiej Jankowski z kl. 2dg w dniu 21 kwietnia brali
  udział w etapie diecezjalnym XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej i zakwalifikowali się do ostatniego etapu konkursu, podczas którego obydwoje uzyskali tytuł finalisty. Opiekunami uczniów byli katecheci p. Grzegorz Zawrotny i p. Krzysztof Jankowski.

 • 26 kwietnia br. odbył się centralny etap VI Ogólnopolskiego Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie”. Finalistą konkursu został Damian Żebrowski z klasy II Bg. Opiekunem ucznia był p. Jan Mironczuk.

 • W piątek 30 kwietnia 2021 r. - uczniowie klas trzecich zakończyli naukę w naszej szkole. Tego dnia została odprawiona uroczysta msza św. w intencji maturzystów a następnie wg ustalonego harmonogramu uczniowie spotkali się z wychowawcami i dyrekcją, by otrzymać nagrody, wyróżnienia i świadectwa.

 • 23 kwietnia 2021 r. po raz kolejny drużyny z naszej szkoły przystąpiły do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Naboj” zajmując wysokie lokaty w matematycznych zmaganiach.

 • W poniedziałek 3 maja odbyły się miejskie uroczystości związane z 230 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nauczyciele naszej szkoły przygotowali okolicznościowy materiał filmowy oraz przygotowali oprawę uroczystej Mszy św. z kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce.

 • W dniach 4-19 maja w naszej szkole zostały przeprowadzone egzaminy maturalne.

 • 17 maja część klas wróciła do nauki stacjonarnej, pozostali powrócili do szkoły 31 maja. Nauczanie zdalne dla klas drugich trwało od 19 października, dla uczniów pozostałych klas rozpoczęło się 26 października 2020 r.

 • 6 czerwca br. odbył się VII Ostrołęcki Bieg Papieski zorganizowany przez UKS Clan Ostrołęka działający przy naszej szkole.

 • 5 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom międzyszkolnego konkursu historycznego organizowanego pod hasłem "Stanisław Żółkiewski - wielki wódz i polityk", pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki - Pana Łukasza Kulika. Zwycięzcą konkursu został Marcel Czaplicki uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce. Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie Anna Sobiech i Elżbieta Mironczuk.

 • Chórzystki szkolnego chóru CANTILENA, Katarzyna Giers i Aleksandra Sobiech, nagrały 9 pieśni w dialekcie kurpiowskim do wierszy wybitnej kurpiowskiej poetki Marianny Staśkiewicz z Kadzidła z muzyką Henryka Gadomskiego.

Zmieniony: Czwartek, 26 Sierpień 2021 11:17
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 4 z 22