DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

deklaracja 1584688593

Akademia Lidera

small-Akademia_Lidera.jpg

Szukaj


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
Piątek, 01 Marzec 2024 19:23

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja zasadnicza

rodzaj czynności

termin w postępowaniu rekrutacyjnym

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 15 maja 2024 r.  do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o xerokopię świadectwa ukończenia szkoły oraz xerokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje

od 3 lipca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 lipca 2024 r. do godz. 12.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 19 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r. do godz. 15.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2024 r. do godz. 14.00

Rekrutacja uzupełniająca

rodzaj czynności

termin w postępowaniu rekrutacyjnym

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 29 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 15.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8 sierpnia 2024 r. 

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 8 sierpnia 2024 r. do 12 sierpnia 2024r. do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00