Biblioteka
Spotkanie z poetką Hanną Jadwigą Sobiech

W dniu 6 lutego 2020 r. w szkolnej bibliotece gościła poetka Hanna Jadwiga Sobiech (założycielka i prezes Ostrołęckiego Klubu Literackiego OsKaL (2012-2017), członkini Stowarzyszenia Autorów Polskich. Laureatka ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów literackich. Wydała cztery autorskie tomiki poetyckie: Ich dwoje” (2012), „Czekoladowe niebo” (2017), „Aż do świtu – Bis zum Morgengrauen (2018) i „Wojaże i powroty – Reisen...und Rückkehr” 2019). Jej poezja jest tłumaczona na język niemiecki i znajduje się poza granicami kraju oraz w licznych publikacjach na terenie Polski.

Pani Hanna Sobiech spotkała się z uczniami z klasy IFG. Młodzież z żywym zainteresowaniem słuchała prezentowanych przez poetkę wierszy z ostatniego tomiku „Wojaże i powroty...”, zwłaszcza tych poświęconych rodzinnemu miastu poetki – Ostrołęce.

 
Wyniki konkursu fotograficznego „Jesienny portret z książką”

Z radością informujemy, że szkolny konkurs fotograficzny „Jesienny portret z książką” ogłoszony przez szkolną bibliotekę został rozstrzygnięty. Jury dokonało oceny otrzymanych zdjęć i przyznało następujące nagrody:
I miejsce – Natalia Zielińska z klasy Igp oraz Adrian Wiski z klasy IIIb,
II miejsce – Dominik Zych z klasy IId,
III miejsce – Sebastian Kraska z klasy Idg.

Zwycięzcom GRATULUJEMY.

Celem konkursu była m. in.: promocja książki wraz ze sztuką fotografii jako kreatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i wrażliwości artystycznej.

 
Dr Karol Samsel o Wiktorze Gomulickim jako odkrywcy Cypriana Kamila Norwida

191125 Samsel o Gomulickim25 listopada 2019 r. w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z dr hab. Karolem Samselem.
W wydarzeniu uczestniczyła klasa II B wraz z wychowawcą Janem Mirończukiem. Spotkanie miało na celu przybliżenie uczniom sylwetki Wiktora Gomulickiego, wielkiego ostrołęczanina, jako odkrywcy Cypriana Kamila Norwida.
Nasz gość opowiadał o życiu i działalności Gomulickiego, podkreślając jego rolę w pokazaniu światu twórczości naszego patrona.

 
Debata nt. Wokół "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

191104 debataW dniu 4 listopada 2019 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w debacie nt. Wokół "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego prowadzonej przez prof. dr hab. Zbigniewa Chojnowskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz dr hab. Karola Samsela z Uniwersytetu Warszawskiego.
Podczas debaty omówiono twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, któremu przyszło doświadczyć czasów totalitarnej przemocy oraz zmierzyć się z ludzkim cierpieniem i kryzysem wartości.
Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce.

 
Konkurs fotograficzny - JESIENNY PORTRET Z KSIĄŻKĄ

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym:
JESIENNY PORTRET Z KSIĄŻKĄ
(twarz lub cała postać osoby lub grupy osób z książką w jesiennej scenerii, np. w lesie, w parku, w drodze do domu, lub w pomieszczeniu)

Zasady konkursu:
• Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
• Fotografie należy dostarczyć do biblioteki szkolnej (w formie elektronicznej lub papierowej)
do 30 listopada 2019 r.
• Do zdjęcia należy dołączyć informację zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, klasę.
• Przystępując do konkursu uczestnik zapewnia, że:
– jest autorem zgłoszonej pracy i nie kopiuje fotografii innych autorów,
– posiada zgodę osoby (osób), której wizerunek zamieszczono na zdjęciu, na upublicznienie dla celów promocyjnych i marketingowych szkoły oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko szkole.
Jeśli uczestnik konkursu nie ukończył 18 lat, takiej zgody udziela opiekun prawny.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6.12.2019 r.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczenia zdjęć na wystawie.

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 11