Olimpiady przedmiotowe
Nasi Olimpijczycy
Piątek, 21 Luty 2014 11:08

Laureaci olimpiad przedmiotowych:

 • Środkowoeuropejskiej Olimpiady Matematycznej
  • Szymon Stolarczyk  - srebrny medal w zawodach zespołowych  - IX (2015)
  • Szymon Stolarczyk  - brązowy medal w zawodach indywidualnych  - IX (2015)
 • Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej
  • Szymon Stolarczyk  - srebrny medal - XV (2017)
 • Olimpiady Matematycznej
  • Szymon Stolarczyk - LXVI (2015)
  • Szymon Stolarczyk - LXVII (2016)
  • Szymon Stolarczyk - LXVIII (2017)
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
  • Szymon Stolarczyk - XV (2017)
 • Olimpiady Filozoficznej
  • Tomasz Szczepanek – XIX  (2007)
  • Bartosz Wielechowski – XXV (2013)
 • Olimpiady Historycznej
  • Tomasz Szczepanek – XXXIII (2007)
 • Olimpiady Statystycznej
  • Marta Kołodziejska - VI (2022) 
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
  • Wojciech Kordyzon – XLI (2011)
 • Olimpiady Wiedzy Technicznej
  • Daniel Gutowski - XLI (2015)
 • Olimpiady Wiedzy o Prawie
  • Maciej Wiśniewski - XIX (2017)
 • Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
  • Aleksander Ciepierski - V (2021)
  • Miłosz Markowski - (2022)
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  • Aleksandra Krawczyk - LXII (2021)
 • Olimpiady Teologii Katolickiej - Szymon Kozon XXXIV (2024)


 Finaliści olimpiad przedmiotowych:

 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
  • Tomasz Szczepanek – XXXVII (2007)
  • Agnieszka Ochenkowska - XXXIX (2009)
  • Franciszek Kalinowski – XLI (2011)
  • Bartosz Wielechowski – XLII (2012)
  • Marta Kowalczyk – XLIII (2013)
  • Mateusz Szczubełek – XLIII (2013)
  • Wiktoria Markowska - XLIX (2019)
 • Olimpiady Filozoficznej
  • Wojciech Młodzianowski – XIV (2002)
  • Paulina Mitelsztedt – XVII (2005)
  • Tomasz Szczepanek – XVIII  (2006)
  • Ewa Ziemak - XXVII (2016)
  • Michał Duda - XXXIV (2022)
 • Olimpiady Geograficznej
  • Arkadiusz Plona – XXXVI (2010)
  • Arkadiusz Plona – XXXVII (2011)
 • Olimpiady Artystycznej
  • Franciszek Kalinowski - XXXV (2011)
 • Olimpiady Historycznej
  • Marta Kowalczyk – XXXIX (2013)
 • Olimpiady Informatycznej
  • Piotr Wójcik - XXIV (2017)
 • Olimpiady Prawnej
  • Damian Żebrowski - XXIV (2022)
 • Olimpiady Przedsiębiorczości
  • Olga Patoka - XIII (2018)
  • Adam Żebrowski XIX (2024)
 • Olimpiady Ekologicznej
  • Wiktoria Suchcicka - XXXII (2017)
  • Sylwia Umińska - XXXIV (2019) 
   Dominik Nol - XXXVII (2022)
 • Olimpiady Teologii Katolickiej
  • Bartłomiej Jankowski - XXX (2020)
  • Maria Grzegorczyk XXXIV (2024)
 • Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
  • Cezary Miłek - V (2021), VI (2022)
  • Mateusz Morawski - V (2021)
Zmieniony: Czwartek, 25 Kwiecień 2024 09:16
 
Olimpiada z języka angielskiego
Czwartek, 01 Październik 2009 00:31
                                                                                                                                                                   
Zmieniony: Sobota, 03 Październik 2009 16:02
 
Olimpiada wiedzy technicznej
Czwartek, 01 Październik 2009 00:28
 
Olimpiada wiedzy technicznej – olimpiada przedmiotowa powołana w 1974 roku z inicjatywy Muzeum Techniki NOT oraz ZHP. Olimpiada skierowana do uczniów szkół średnich oraz gimnazjów i rozgrywana w dwóch grupach: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. 
Zmieniony: Poniedziałek, 30 Listopad 2009 14:45
 
Olimpiada wiedzy o prawach człowieka
Czwartek, 01 Październik 2009 00:24
 
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Katedra Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK we współpracy z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. zw. dr hab. Tadeusz Jasudowicz. 
Zmieniony: Poniedziałek, 30 Listopad 2009 14:45
 
Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej
Czwartek, 01 Październik 2009 00:22
  
Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (pułtuska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od 2003 roku. W latach 2000-2002 organizator przeprowadził dwie edycje Konkursu Wiedzy o Europie, a 18 lipca 2002 r. w drodze konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu uzyskał zgodę na organizację olimpiady w latach kolejnych.
Organizatorem zawodów jest Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest dr Marek Nadolski.
 
Zmieniony: Poniedziałek, 30 Listopad 2009 14:45
 
Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
Czwartek, 01 Październik 2009 00:20
 
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - polska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
 
Olimpiada z ekonomii
Czwartek, 01 Październik 2009 00:16
 
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE) – jedna z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Celem olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.
 
 
Olimpiada z przedsiębiorczości
Czwartek, 01 Październik 2009 00:14
 
Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (AE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. 
 
« PoczątekPoprzednia123NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 3