DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

deklaracja 1584688593

eDziennik

Szukaj

35-lecie szkoły

2lo


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Wtorek, 07 Luty 2017 12:13

 

Klasa A
   Profil matematycznofizyczno – informatyczny
Przedmioty rozszerzone:
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
1a

Przedmioty, za które przyznawane były punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

 • język polski
 • matematyka    
 • język obcy
 • fizyka

Kończąc naukę w tej klasie, można podjąć następujące kierunki studiów:

np. matematyka, fizyka, informatyka, energetyka, architektura, budowa maszyn, telekomunikacja, ekonomia, inżynieria kosmiczna, inżynieria technologii współczesnych, mechatronika, nanotechnologia, biotechnologia, automatyka i robotyka, budownictwo, fizyka techniczna i wiele innych

   Dodatkowo szkoła oferuje uczniom tego profilu:

 • zajęcia warsztatowe na Politechnice Białostockiej i Politechnice Warszawskiej
 • maratony matematyczne
 • koła zainteresowań
 • fachowe przygotowanie do olimpiad przedmiotowych

 

Klasa B
   Profil z rozszerzonym programem języka polskiego, historii i WoS-u
Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie


Realizowane są także:

 • zajęcia z edukacji prawnej
1b

Przedmioty, za które przyznawane były punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

 • język polski
 • język obcy
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Kończąc naukę w tej klasie, można podjąć następujące kierunki studiów:

filologia polska, filologie obce, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo, filozofia, dziennikarstwo, nauki społeczne, socjologia, psychologia, historia sztuki, kulturoznawstwo, antropologia i wiele innych

  Dodatkowo szkoła oferuje uczniom tego profilu:

 • wyjścia do sądu, zakładu karnego
 • współpraca z Prokuraturą Okręgową
 • fachowe przygotowanie do olimpiad przedmiotowych
 • Szkolny Klub Filmowy „Pod Wiszącą Skałą”
 • Szkolny Klub Literacki „Poeticon”
 • koła  zainteresowań

 

Klasa C
   Profil biologicznochemicznofizyczny
Klasa realizująca program Szkoły Promocji Zdrowia

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia
 • język angielski


Realizowane są także:

 • zajęcia w Szkole Promocji Zdrowia
1c

Przedmioty, za które przyznawane były punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

 • język polski
 • język obcy
 • biologia
 • chemia

Kończąc naukę w tej klasie, można podjąć następujące kierunki studiów:

biologia, chemia, medycyna, psychologia, stomatologia, biotechnologia, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, mikrobiologia, weterynaria, kosmetologia, dietetyka, bezpieczeństwo żywności, fizjoterapia, zootechnika, energetyka i chemia jądrowa i wiele innych

 Dodatkowo szkoła oferuje uczniom tego profilu:

 • zajęcia w szpitalu
 • akcje profilaktyczne promujące zdrowy styl życia
 • udział w Olimpiadzie Szkół Promocji Zdrowia
 • fachowe przygotowanie do olimpiad przedmiotowych
 • wolontariat
 • koła zainteresowań
 • oraz cykliczne wycieczki edukacyjne do: Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Parku Naukowo Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach, Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku koło Mławy, Muzeum Farmacji w Warszawie, Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

 

Klasa D
   Profil matematyczno – fizyczno – informatyczny
Przedmioty rozszerzone:
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
1d

Przedmioty, za które przyznawane były punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka   
 • fizyka

Kończąc naukę w tej klasie, można podjąć następujące kierunki studiów:

 np. matematyka, fizyka, informatyka, energetyka, architektura, budowa maszyn, telekomunikacja, ekonomia, inżynieria kosmiczna, inżynieria technologii współczesnych, mechatronika, nanotechnologia, biotechnologia, automatyka i robotyka, budownictwo, fizyka techniczna i wiele innych

   Dodatkowo szkoła oferuje uczniom tego profilu:

 • zajęcia warsztatowe na Politechnice Białostockiej i Politechnice Warszawskiej
 • maratony matematyczne
 • fachowe przygotowanie do olimpiad przedmiotowych
 • koła  zainteresowań

.

Klasa E
   Profil biologicznochemicznomatematyczny

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka
1e

Przedmioty, za które przyznawane były punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • biologia

Kończąc naukę w tej klasie, można podjąć następujące kierunki studiów:

biologia, chemia, matematyka, medycyna, kosmetologia, weterynaria,  dietetyka, ochrona środowiska, ratownictwo medyczne, farmacja, genetyka i biologia eksperymentalna, zootechnika, analityka medyczna, kierunek lekarsko-dentystyczny, technologia chemiczna, inżynieria środowiskowa, inżynieria materiałowa, biochemia i wiele innych

Dodatkowo szkoła oferuje uczniom tego profilu:

 • koła zainteresowań
 • kontakty z uczelniami wyższymi
 • fachowe przygotowanie do olimpiad przedmiotowych

 

Klasa F
Profil językowomatematyczny 
z rozszerzonym programem fizyki lub geografii

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • matematyka
 • fizyka/geografia
1f

Przedmioty, za które przyznawane były punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

Kończąc naukę w tej klasie, można podjąć następujące kierunki studiów:

europeistyka, filologia angielska (w różnych obszarach biznesu i gospodarki), komunikacja społeczna, ekonomia – rynki zagraniczne, geodezja, logistyka, energetyka, geoinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, zarządzanie, rachunkowość, finanse, kierunki menadżerskie, hotelarsko – turystyczne i wiele innych

Dodatkowo szkoła oferuje uczniom tego profilu:

 • koła zainteresowań
 • fachowe przygotowanie do olimpiad przedmiotowych
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w ramach spotkań z ciekawymi ludźmi
 • warsztaty językowe

 

Klasa G
   Profil matematyczno – geograficzny
z rozszerzonym programem  informatyki lub WoS-u
Przedmioty rozszerzone:
 • matematyka
 • geografia
 • informatyka/wiedza o społeczeństwie
1g

Przedmioty, za które przyznawane były punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

Kończąc naukę w tej klasie, można podjąć następujące kierunki studiów:

matematyka, informatyka, bezpieczeństwo narodowe, administracja służb porządku publicznego, zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego, administracja i cyfryzacja, doradztwo polityczne, prawo, komunikacja społeczna, etnologia, archeologia, antropologia kulturowa, ekonomia, innowacje technologiczne i wiele innych

Dodatkowo szkoła oferuje uczniom tego profilu:

 • koła zainteresowań
 • maratony matematyczne
 • fachowe przygotowanie do olimpiad przedmiotowych
 • wyjazdy krajoznawcze

Zmieniony: Piątek, 22 Marzec 2019 14:37