Olimpiada z biologii
Sobota, 26 Wrzesień 2009 21:50
 
Olimpiada biologiczna – ogólnopolski konkurs biologiczny przeprowadzany od 1971 roku, który jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zainteresowani biologią. Jest on organizowany przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, wraz z komitetami okręgowymi. Głównym celem olimpiady jest zwiększenie wśród młodzieży zainteresowania biologią i pomoc szczególnie uzdolnionym uczniom w podjęciu studiów na wybranym kierunku.
Aby wziąć udział w olimpiadzie należy wykonać samodzielnie pracę badawczą, która opiera się na obserwacji bądź badaniu dowolnego zjawiska biologicznego. Poza tym trzeba wykazać się wiedzą obejmującą cały zakres nauczania biologii w liceum.
Zwycięzcy zawodów finałowych zdobywają 100% punktów z egzaminu maturalnego z biologii w zakresie rozszerzonym.

 

Zmieniony: Środa, 30 Wrzesień 2009 23:51