Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców: 

  • Anna Szczepanek – przewodnicząca
  • Tomasz Późniewski – wiceprzewodniczący
  • Paweł Czartoryski – wiceprzewodniczący
  • Ewa Suchcicka-Juriewicz – sekretarz
  • Renata Szmit – skarbnik

 

Konto Rady Rodziców:

Szczepanek, Późniewski – Rada  Rodziców II LO

07- 410 Ostrołęka, Traugutta 2

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę


Nr konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Maz. Oddział w Ostrołęce

81 8923 0008 0124 7930 3012 0001