Rok szkolny 2002/2003
Poniedziałek, 28 Październik 2013 15:11
 •  Nowi nauczyciele: Nina Barasiewicz – j. angielski, Ewa Dylewska – j. niemiecki, Małgorzata Łukaszewska – j. angielski,
  Wojciech Domański – wychowanie fizyczne, Edyta Chrostowska – historia, Monika Kaliszewska – chemia, Anna Łomacz – matematyka,
  Artur Ziembiński – informatyka.
 • W tym roku szkolnym klasy pierwsze rozpoczynają trzyletni cykl kształcenia ponadgimnazjalnego.
 • Utworzono 9 oddziałów klas pierwszych: 1A – wychowawca Małgorzata Leszczyńska, 1B – Waldemar Jabłonowski,
  1C – Aleksander Zawalich, 1D – Teresa Gierwicz, 1E – Marta Sobczak, 1F – Beata Markowska, 1G – Agnieszka Radomska,
  1H – Elżbieta Dykty, 1I – Ewa Dylewska.
 • Stopnie awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego uzyskali: Zofia Chełstowska, Renata Chodkowska, Jan Mironczuk,
  Teresa Gierwicz, Ryszard Kaliszewski, Bogumiła Milewska, Elżbieta Zaborowska, Anna Chojnowska, Elżbieta Ciborowska.
 • 24 września 2002 r. Beata Kotowska i Elżbieta  Dykty zostały wpisane na listę ekspertów  i mogą wchodzić w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
 • W październiku 2002 r. nauczyciele matematyki wzięli udział w konkursie „Konkurs na Unię”. Nagrodę I stopnia, wyjazd studyjny do szkół Niemiec i Holandii  wygrała Bogumiła Milewska.
 • 17 października 2002 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Cypriana Kamila Norwida i wręczenie sztandaru, część artystyczną przygotowały: Elżbieta Zaborowska i klasa  4d, Martyna Jarosz z klasą 4a oraz Henryk Gadomski i chór „CANTILENA”.
 •  Promujemy naszą szkołę podczas I Prezentacji Edukacyjnych organizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, skierowanych do uczniów szkół gimnazjalnych.
 • Nauczyciele języka angielskiego uczestniczyli w warsztatach metodycznych zorganizowanych we współpracy z Pearson Education Polska. Spotkanie przygotowała Beata Markowska.
 • Przy współpracy z organizacją Teachers for Poland Beata Markowska nawiązuje kontakt ze szkołą w Wielkiej Brytanii.
 • W ramach programu autorskiego klas językowych prezentowane są sztuki teatralne pod hasłem "Teatralne zabawy"(op. B. Markowska).
 • Zostaje zorganizowany konkurs piosenki angielskiej dla uczniów klas z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego (op. B. Markowska)
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje Marta Szczepkowska.

·         Osiągnięcia:

- chór „CANTILENA” zdobył Srebrny Kamerton w finale ogólnopolskim chórów szkolnych a’capella w Bydgoszczy,

- udział w finale Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie – Kamil Kuczyński  kl. 4b i Marzena Biedroń kl. 3b.

Zmieniony: Środa, 13 Listopad 2013 11:09