Lektury

Wykaz lektur - matura 2011

 

Poziom podstawowy

 

1. Literatura polska:

- konteksty antyczne, biblijne i inne

- Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej

- Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny (wybór)

- Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy

- Daniel Naborowski – wybór wierszy

- Wacław Potocki – wybór wierszy

- Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny

- Adam Mickiewicz – Romantyczność, Pan Tadeusz, Dziady cz. III, wybór wierszy

- Juliusz Słowacki – Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6; wybór wierszy

- Zygmunt Krasiński - Nie-Boska komedia: cz. I, cz. III (scena w obozie rewolucji), cz. IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)

- Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy

- Bolesław Prus – Lalka, Kamizelka

- Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem; Gloria victis

- Maria Konopnicka - Mendel Gdański

- Henryk Sienkiewicz – Potop

- Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybór wierszy

- Jan Kasprowicz - wybór wierszy

- Leopold Staff - wybór wierszy z różnych epok

- Stanisław Wyspiański – Wesele

- Władysław Stanisław Reymont – Chłopi (t. I)

- Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni, Przedwiośnie

- Witold Gombrowicz – Ferdydurke rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

- Zofia Nałkowska – Granica

- Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (opowiadanie tytułowe, U nas, w Auschwitzu…, Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)

- Gustaw Herling-Grudziński - Inny świat

- Bolesław Leśmian – wybór wierszy

- Julian Tuwim - wybór wierszy

- Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - wybór wierszy

- Czesław Miłosz - wybór wierszy

- Krzysztof Kamil Baczyński - wybór wierszy

- Tadeusz Różewicz - wybór wierszy

- Zbigniew Herbert - wybór wierszy

- Miron Białoszewski - wybór wierszy

- Wisława Szymborska - wybór wierszy

- Stanisław Barańczak - wybór wierszy

- Jan Twardowski - wybór wierszy

- Sławomir Mrożek – Tango

- Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem

 

2. Literatura powszechna:

- Sofokles - Król Edyp

- Horacy – wybór pieśni

- William Szekspir – Makbet

- Molier - Świętoszek

- Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia młodego Wertera

- Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara

- Joseph Conrad – Jądro ciemności

- Albert Camus - Dżuma

 

Poziom rozszerzony

 

1. Literatura polska:

- Jan Kochanowski – Treny

- Juliusz Słowacki – Kordian

- Witold Gombrowicz – Trans-Atlantyk

- Maria Kuncewiczowa – Cudzoziemka

- Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy

 

2. Literatura powszechna:

- Dante – Boska komedia – fragmenty Piekła

- Johann Wolfgang Goethe – Faust cz. I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)

- Franz Kafka – Proces

- Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata

Uwaga: na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utwory spoza wyżej wymienionych, ale utrzymane w znanej uczniom poetyce lub konwencji.

Podane za CKE - Komunikat Dyrektora CKE w sprawie listy lektur dla szkół ponadgimnazjalnych na egzamin maturalny od maja 2009 r.