Olimpiada z geografii
Czwartek, 01 Październik 2009 00:00
 
Olimpiada geograficzna i nautologiczna – olimpiada przedmiotowa organizowana od 1974 jako olimpiada geograficzna, a od 1991 również nautologiczna (czyli olimpiada wiedzy o morzu). Z inicjatywą jej założenia wystąpiła prof. Anna Dylikowa, która aż do swojej tragicznej śmierci w 2000 pozostawała przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady. Obecnie funkcję tę sprawuje prof. Teresa Madeyska. Dwa pierwsze etapy obu olimpiad są wspólne, na III etapie przeprowadzane są osobne zawody, uczniowie zakwalifikowani do III etapu mogą brać udział w obu olimpiadach i uzyskać podwójne tytuły. Finaliści i laureaci stopnia centralnego są zwolnieni z pisania egzaminu maturalnego z geografii i posiadają przywileje przy rekrutacji na niektóre kierunki studiów (są przyjmowani poza kolejnością). 
Zmieniony: Czwartek, 01 Październik 2009 00:02