Akademia Lidera „Z pomysłem w przyszłość” – podsumowanie
Sobota, 22 Czerwiec 2024 06:58

000We wtorek 18 czerwca 2024 r. odbyło się zakończenie i podsumowanie programu wspierania postaw kreatywności i przedsiębiorczości u młodzieży licealnej - Akademia Lidera „Z pomysłem w przyszłość”. Innowacja pedagogiczna miała na celu m. in. ukierunkowanie zawodowe uczniów. Dwustopniowy proces rekrutacyjny wyłonił dziewiętnastoosobową grupę, której uczestnicy mieli różne potrzeby i oczekiwania. Na podstawie rozmów indywidualnych i przeprowadzonych zadań, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły zespół dookreślił priorytety i rozpisał tematykę spotkań. Konferencje i spotkania odbywały się w wielu miejscach, m. in. w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce, sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, sali kinowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, a także na terenie przedsiębiorstw prowadzonych przez prywatnych inwestorów.

Młodzież mogła nawiązać znajomości, wysłuchać wielu wykładów i wziąć udział w warsztatach kierunkowych. Stanęła także wobec wyznaczonych zadań, którym musiała sprostać indywidualnie bądź grupowo. Uczniowie usłyszeli m. in. o startupach, aniołach biznesu, budowaniu marki, kierowaniu zespołem ludzi, synergii, pracy korporacyjnej, a także o rozwijaniu pasji i wyznaczaniu celów w życiu. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia. Młodzież podziękowała również prowadzącym i koordynatorom programu. Partnerami realizacji zadania był Mówiący Kij, LED-Line oraz Kugiel Restauracja. Wsparcia w zakresie realizacji założeń programowych udzieliło również Kierownictwo Stora Enso – zapraszając uczestników programu na konferencję i warsztaty oraz oprowadzając ich po terenie zakładu. Wyrażam wdzięczność partnerom programu oraz koordynatorom paniom Izabeli Geżyńskiej oraz Marzenie Kurpiewskiej. Za zaangażowanie i pomoc dziękuję również pani Milenie Rostkowskiej.

Krzysztof Jankowski
Dyrektor Szkoły

ZDJĘCIA

Zmieniony: Środa, 26 Czerwiec 2024 13:13