OBCHODY JUBILEUSZOWE 35-LECIA ISTNIENIA SZKOŁY
Środa, 25 Październik 2023 08:35

Dzień 13 października 2023 r. był dniem świątecznym i uroczystym dla naszej społeczności. Po radosnej i ekspresyjnej środzie (11.10), kiedy to całą szkołą obchodziliśmy 35 urodziny liceum, przyszedł czas na podjęcie gości i dopełnienie naszego świętowania w podniosłej atmosferze i w gronie przedstawicieli ostrołęckich urzędów, instytucji i placówek oświatowych oraz wielu innych podmiotów, z którymi współpracujemy. Obchody Jubileuszu 35–lecia istnienia szkoły zostały zainaugurowane uroczystą mszą św., którą sprawował ks. Biskup Janusz Stepnowski w ostrołęckiej farze (patrz artykuł). Po Eucharystii udaliśmy się do Ostrołęckiego Centrum Kultury.

Obecnych na Sali powitała Oliwia Piórecka z kl. 4c utworem Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać tam, gdzie byłem”. Następnie został wprowadzony sztandar szkoły i uroczyście odśpiewany hymn państwowy.

„Rocznice i jubileusze są tym szczególnym czasem, który pozwala nam spojrzeć w przeszłość, pozbierać ważne momenty i chwile oraz zabrać je w przyszłość, by mogły nas ubogacać w kolejnych latach. Nie są tylko po to, by odbywać sentymentalną podróż, ale przede wszystkim służą odkrywaniu źródeł, z których można zaczerpnąć, nabrać sił i z nową energią wyruszyć ku przyszłości” - tymi słowami prowadzące uroczystość panie Katarzyna Żerańska i Sylwia Rochaczewska nadały właściwy klimat obchodom, a po chwili podkreśliły doniosłość wydarzenia. Słowa powitań i serdecznych słów skierowały do poszczególnych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. prezydent Miasta Ostrołęki pan Łukasz Kulik, Wiceprezydent pani Anna Gocłowka, radni sejmiku województwa mazowieckiego panowie Mirosław Augustyniak i Marcin Grabowski, przedstawiciele samorządu, w tym opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki pan Paweł Niewiadomski, Wójt Gminy Kadzidło pan Dariusz Łukaszewski oraz Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie pan Michał Giers. Wydarzenie uświetnili również dyrektorzy ostrołęckich szkół i placówek oświatowych. Na uroczystości nie zabrakło byłych pracowników, emerytowanych nauczycieli, a także pierwszego dyrektora liceum pana Janusza Gołoty oraz wieloletniego dyrektora szkoły pana Ryszarda Kaliszewskiego. Wśród gości zostali powitani licznie zgromadzeni rodzice, darczyńcy i osoby zaprzyjaźnione. Obecni nauczyciele i pracownicy oraz przedstawiciele uczniów z poszczególnych klas mogli poczuć się gospodarzami tego wyjątkowego wydarzenia, gdyż wiele ciepłych i życzliwych słów zostało skierowanych właśnie pod ich adresem.

Jako społeczność otrzymaliśmy wiele gratulacji i życzeń. M. in. słowa życzeń wypowiedział Prezydent Miasta Ostrołęki Pan Łukasz Kulik, który wyraził wdzięczność wszystkim, „którzy przez kolejne lata istnienia liceum tworzyli piękną historię szkoły otwartej na potrzeby młodego człowieka”. Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie pan Michał Giers podkreślił, że „szkoła przez te 35 lat rozrosła się, ale zachowała swój rodzinny klimat i pomimo iż uczy się w niej ponad 900 uczniów, każdy ma swoje miejsce i nie jest anonimowy”. Nawiązał również do postaci Patrona, którego dzieła mogą służyć jako drogowskaz na przyszłe lata. Gratulacje złożyli również dyrektorzy ostrołęckich szkół, życząc szkole „wytrwałości w budowaniu środowiska otwartego na marzenia i potrzeby uczniów”. Usłyszeliśmy także list gratulacyjny od Dyrektora Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Pierwszy dyrektor szkoły, pan Janusz Gołota zauważył, że „ziarenko rzucone w 1988 r., - kiedy to została utworzona jedna klasa liceum - wykiełkowało i wyrosło z niego sporych rozmiarów drzewo”. Szczególnym momentem i wyróżnieniem dla szkoły było nadanie medalu PRO MASOVIA. Medal ten otrzymali również zasłużeni nauczyciele i pracownicy, co bez wątpienia zapisze się na kartach historii jako wydarzenie wyjątkowe dla liceum. (patrz artykuł).

Jubileusz zbiegł się z Dniem Edukacji Narodowej i z 250. rocznicą powołania KEN. Była to zatem wyjątkowa okazja, by wyróżnić nauczycieli i pracowników, którzy z rąk Dyrektora Szkoły i Prezydenta Miasta otrzymali nagrody.

Jednym z ważnych punktów uroczystości była promocja książki o dziejach liceum. Prezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego oraz nauczyciel historii dr hab. pan Jan Mironuczk zapewnił, że każda z osób zaangażowanych w powstanie tego pamiątkowego dzieła dołożyła wszelkich starań, by monografia miała swój poziom a następnie zachęcił do lektury świeżo wydanej książki. Publikacja trafiła do rąk wszystkich uczestniczących w jubileuszu.

Ukoronowaniem wydarzenia była Akademia przygotowana przez panie polonistki Agnieszkę Wołosz, Anetę Mroczkowską i Joannę Banaszek. Piękna część artystyczna była ucztą dla serca i intelektu. Wyjątkowe słowa, pięknie zadeklamowane utwory, koncert instrumentalny, taniec i wyjątkowe wykonania solowe poruszały nas i skłaniały do refleksji. Akademia zabrała nas w podróż w poszukiwaniu szczęścia. Kwintesencją był utwór Kocham cię życie w wykonaniu Diany Oleszczak. Wzruszające występy młodzieży zostały nagrodzone gromkimi brawami i pozostawiły słuchaczy w optymistycznym nastroju.

Po występie naszych szkolnych artystów nadszedł czas na podziękowania, które popłynęły w stronę rodziców, gości i darczyńców za pomoc w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia i towarzyszeniu szkole w wydarzeniach wyjątkowych, ale też tych przyziemnych związanych z codzienną troską o dobro ucznia.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkali się w Sali Kameralnej, gdzie czekał na nich okolicznościowy tort i słodki poczęstunek. Była to świetna okazja do rozmów i spotkań. Absolwenci, ale też obecni i emerytowani nauczyciele wspominali początki szkoły, wpisywali się do kroniki i robili pamiątkowe zdjęcia.

Świętując, nie zapomnieliśmy o tych, którzy odeszli. Znicze z zapewnieniem o naszej pamięci i modlitwie trafiły na mogiły zmarłych uczniów, nauczycieli i pracowników. O właściwe uszanowanie miejsc spoczynku oraz uczczenie pamięci wspomnianych osób zadbała pani Renata Chodkowska.

Jak wspomnieliśmy na początku, jubileusz nie jest powrotem do przeszłości, ale raczej sięgnięciem do źródeł, do początków, z których wyrośliśmy. Jest czas ciężkiej codziennej pracy i czas świętowania. Ten rok łączy te dwa wymiary. Należąc do społeczności ostrołęckiego „Norwida”, niegdyś „Małego Ogólniaka” liczymy się z wyzwaniami i wielością zadań i oczekiwań, które przed nami stoją. Możemy zatem życzyć sobie nawzajem nowych pomysłów i inspiracji, by w codziennych obowiązkach nie zabrakło nam zapału i motywacji.


Krzysztof Jankowski
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Ostrołęce

ZDJĘCIA   ZDJĘCIA2

Zmieniony: Poniedziałek, 06 Listopad 2023 12:24