Jubileusz 650-lecia Ostrołęki
Poniedziałek, 22 Maj 2023 12:47

 

„Jubileusz 650-lecia nadania praw miejskich wskazuje na wielowiekowość naszego Miasta. Społeczność osadzona na tych terenach, od początku związana jest z Narwią, która nie tylko łączy przeciwległe brzegi i komunikuje miasta położone nad jej wodami, ale również scala pokolenia, które osiedlały się na tych terenach. Gdy mówimy „miasto” mamy na myśli wyższe zorganizowanie ludzi wokół pewnego ośrodka czy konkretnego miejsca, ale też wspólnych wartości. Nie zapominajmy jednak, że Ostrołęka, podobnie jak inne miasta ma swój zalążek, tzn. zaczyna się od niewielkiej grupy osadniczej, która przy własnym potencjale rozwojowym i przy sprzyjających okolicznościach rozrasta się organizując życie osadnicze. Dziś, z perspektywy czasu widzimy, że taki proces zaistniał i przyniósł konkretne owoce, z których wszyscy dziś korzystamy. Spożytkowanie potencjału jest sztuką również dla nas współczesnych, którzy mając wiele możliwości, podejmujemy starania, by przekuć je na rozwój”. Ta refleksja poprzedziła uroczystą liturgię inaugurującą obchody 650-lecia Miasta Ostrołęki, która została odprawiona 12 maja 2023 r. Mieliśmy ten szczególny przywilej, że jako społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce, byliśmy odpowiedzialni za oprawę muzyczną i liturgiczną uroczystej Mszy św. Wydarzenie to, zostało poprzedzone złożeniem kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II – patrona naszego miasta. Mszy św. przewodniczył ks. Biskup Janusz Stepnowski w koncelebrze proboszczów ostrołęckich parafii. W wydarzeniu brali udział m. in. przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, w tym senator – pan Robert Mamątow, poseł na Sejm – Pan Arkadiusz Czartoryski, Przewodniczący Rady Miasta – pan Wojciech Zarzycki, Prezydent Miasta Ostrołęki - pan Łukasz Kulik, a także radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie zabrakło delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli szkół, przedszkoli i zakładów pracy. W tych niecodziennych okolicznościach, Chór Cantilena, pod kierownictwem pana Henryka Gadomskiego, zaprezentował wyjątkowy repertuar, co ubogaciło liturgię i nadało całości właściwej rangi. Teksty rozważań i komentarzy nawiązywały zarówno do historycznych korzeni naszego miasta, jak również do duchowego dziedzictwa poprzednich pokoleń. Nauczyciele, uczniowie, w tym również harcerze z naszej szkoły, złożyli na ołtarzu dary w postaci lampionu, kroniki miasta, chusty harcerskiej oraz kwiatów. Każdy z tych darów miał swoją symbolikę, która nawiązywała do Jubileuszu 650-lecia Miasta Ostrołęki. Za bezpośrednie przygotowanie oprawy liturgicznej odpowiedzialni byli nauczyciele religii pod kierownictwem dyrektora szkoły, pana Krzysztofa Jankowskiego - ks. Krzysztof Łapiński, pan Grzegorz Zawrotny oraz pan Sławomir Kęsicki. Opiekę nad pocztami sprawowała pani Krystyna Kowalska.

Po mszy udaliśmy się na Plac Gen. J. Bema, by przejść w Historycznym Orszaku Księcia Siemowita III z pozostałymi uczniami i nauczycielami z ostrołęckich szkół i przedszkoli.

Zmieniony: Poniedziałek, 22 Maj 2023 12:52