DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

deklaracja 1584688593

Szukaj


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Jesienny portret z książką
Czwartek, 29 Wrzesień 2022 13:52

Jesienny_Portret_z_ksiażką_IV_edycja.png

Konkurs fotograficzny "Jesienny portret z książką"
Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza do udziału w IV edycji konkursu fotograficznego "Jesienny portret z książką". Zdjęcia konkursowe powinny przedstawiać twarz lub całą postać osoby lub grupy osób z książką w jesiennej scenerii, np. w lesie, w parku, w drodze
do domu, lub w pomieszczeniu.
Zasady konkursu:
• Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
• Fotografie należy dostarczyć do biblioteki szkolnej (w formie elektronicznej lub papierowej)
do 31 października 2022 r.
• Do zdjęcia należy dołączyć informację zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, klasę.
• Przystępując do konkursu uczestnik zapewnia, że:
– jest autorem zgłoszonej pracy i nie kopiuje fotografii innych autorów,
– posiada zgodę osoby (osób), której wizerunek zamieszczono na zdjęciu, na upublicznienie
dla celów promocyjnych i marketingowych szkoły oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko szkole.
Jeśli uczestnik konkursu nie ukończył 18 lat, takiej zgody udziela opiekun prawny.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8.11.2022 r.

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Zmieniony: Czwartek, 29 Wrzesień 2022 14:00