Spotkania w ramach EDB
Wtorek, 27 Wrzesień 2022 07:06

Dnia 19.09.2022 r. w naszej szkole w ramach realizacji nowej podstawy programowej z przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym, a także strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej panem Bartoszem Domianem. W spotkaniu miały przyjemność uczestniczyć wszystkie klasy I, które oprócz wykładu teoretycznego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej mogły wykorzystać swoją wiedzę w sposób praktyczny podczas ćwiczeń na fantomie. Uczniowie wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem defibrylatora zewnętrznego. Pan Bartosz przeprowadził lekcję dzięki realizacji projektu organizowanego przez PZU AKCJA: „ Pomoc To Moc”.
Akcja prewencyjna "Pomoc To Moc" ma służyć ochronie zdrowia i poprawie bezpieczeństwa. Idea, która przyświeca akcji to „zdrowie i bezpieczna rodzina".

Zmieniony: Czwartek, 29 Wrzesień 2022 12:56