Koncert Kolęd na inaugurację Roku Jubileuszowego 40 Lecia CANTILENY
Poniedziałek, 24 Styczeń 2022 14:34

W niedzielę 23 stycznia 2022 r. w Kościele pw. Nawiedzenia NMP ( Fara) bezpośrednio po Mszy Św. odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu CANTILENY. Żywe i bardzo serdeczne przyjęcie koncertu przez słuchających dało wykonawcom pełną satysfakcję. Chór stanowił także oprawę muzyczną Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Ks. Proboszcza dra Wiesława Białczaka. We wprowadzeniu do Mszy Św. Ks. Proboszcz bardzo serdecznie powitał Chór, podziękował za 40 letnią współpracę Chóru z Parafią Farną w zakresie oprawy muzycznej bardzo wielu uroczystości religijnych, gratulował wielu sukcesów artystycznych na arenie ogólnopolskiej i życzył pomyślności na dalsze lata.
Dla 10 Chórzystek spośród 26 biorących udział w niedzielnym Koncercie był to pierwszy z CANTILENĄ wykonywany program śpiewów liturgicznych (stałe części mszy, a także pieśni liturgiczne). Pod nieobecność starszej chórzystki-psalmistki, psalmy wykonała Wiktoria Drężewska z klasy I E. Uczyniła to znakomicie. W przygotowaniu niedzielnego koncertu zaangażowana była Przewodnicząca Samorządu Chóru, prowadząca Koncert – Martyna Duda z klasy II E i jej koleżanki Chórzystki z tejże klasy.
Bardzo dziękujemy Proboszczowi Parafii Farnej za piękne słowa skierowane do Chóru CANTILENA podczas niedzielnej uroczystości.
Bardzo dziękujemy Chórzystkom CANTILENY za piękny koncert inaugurujący Jubileusz 40 lecia Chóru CANTILENA. Dziękujemy także Rodzicom, którzy zapewnili swoim córkom Chórzystkom dojazd do Ostrołęki z odległych miejscowości (Zawady, Baranowo, Wykrot, Goworowo i inne), będąc także uczestnikami pięknej uroczystości w ostrołęckiej Farze.
Dziękujemy Panu Grzegorzowi Zawrotnemu za serwis zdjęciowy i film z uroczystości.
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem dyrygenta chóru Pana Profesora Henryka Gadomskiego. Program koncertu został szczegółowo zaplanowany i przygotowany przez dyrygenta oraz poprzedzony wielogodzinnymi próbami. Pan Henryk Gadomski jak zwykle wykazał się wyjątkową pracowitością i muzycznym talentem, co zostało entuzjastycznie potwierdzone przez publiczność uczestniczącą w wydarzeniu. Chórowi i Panu Profesorowi życzymy dalszych sukcesów i owocnego przeżywania jubileuszu.

Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Ostrołęce

Zmieniony: Poniedziałek, 24 Styczeń 2022 14:55