Wyniki Test Coopera dla Wszystkich w Ostrołęce podczas Europejskiego Tygodnia Sportu 2021
Poniedziałek, 04 Październik 2021 13:41

OPEN Mężczyzn :
1. Damian Świerdzewski (Następny Krok) - wynikiem 3935 m ustanowił nowy rekord stadionu, pobił własny rekord o 130 m,
2. Dominik Kowalczyk (OKLA) - 3631 m,
3. Arkadiusz Borkowski (Następny Krok) - 3460 m.
Najmłodszą uczestniczką była 5-letnia Wiktoria Madrak, nieco młodsza od równie 5-letniego Jasia Olszewskiego. Najstarszy uczestnik miał 72 lata pan Mieczysław Długołęcki reprezentant UKS Clan.
Najliczniejsza drużyna - Szkoła Promocji Zdrowia z II LO i III LO
Najliczniejsza szkoła średnia - II LO im. C.K. Norwida w Ostrołęce
Najliczniejsza szkoła podstawowa - SP 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce
Najliczniejsza rodzina - 4-osobowa rodzina Państwa Olszewskich i Jankowskich oraz Państwa Stolarczyk
Najliczniejszy klub – UKS Clan Ostrołęka
Zwycięzcy Testu Sprawności Fizycznej w ramach Narodowego Dnia Sportu
Kategoria Kobiety:
1miejsce – Malwina Mróz (255 pkt) ,
2 miejsce Oliwia Prachniak (232 pkt),
3 miejsce – Wiktoria Prusińska (224 pkt),
Kategoria Mężczyzn
1. miejsce- Michał Dzwonkowski (244 pkt),
2. miejsce Paweł Goździewski (234 pkt),
3. miejsce exekwo Wiktor Wołosz i Konrad Dzwonkowski (po 216 pkt).
Wyróżniono klub i sztafetę biorącą udział w Biegu Erasmusa „Bijemy rekord Polski 2021” w składzie Michał Brodacki (kapitan), Oliwia Prachniak, Kinga Prusińska i Łukasz Demby, która odbyła się w przeddzień Testu Coopera..
Szczegółowe wyniki Testu Coopera na stronie www.uks-clan.cba.pl , www.testcoopera.
Najlepsi wyróżnieni zostali pucharami, dyplomami i nagrodami ufundowanymi przez naszych partnerów i współorganizatorów imprezy, szczególne podziękowania w imieniu obdarowanych kierujemy do Dyrektora Sklepu Sportowego Decathlon w Ostrołęce pana Marcina Lewandowskiego.
Uczestnicy podczas organizowanego testu mogli sprawdzić się również z wiedzy o patronie szkoły C. K. Norwidzie, w przypadające w tym roku 200 - lecie jego urodzin, którzy również byli nagradzani za poprawne odpowiedzi.
Dziękujemy naszym współorganizatorom i partnerom, wszystkim tym, którzy wsparli naszą imprezę i włączyli się do organizacji VI edycji Testu Coopera w Ostrołęce. A są to: Miasto i Rada Miasta Ostrołęki, Starostwo Powiatowe i Rada Powiatu Ostrołęckiego, Sklep Sportowy Decathlon w Ostrołęce, Akademicki Związek Sportowy Warszawa, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, II LO im. C. K. Norwida w Ostrołęce, NSZZ „Solidarność” Oddział Ostrołęka, MZOST i IT w Ostrołęce, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr Józefa Psarskiego wraz ze Szkołą Promocji Zdrowia w Ostrołęce, Grupa Ratownicza Nadzieja Oddział w Ostrołęce, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce, Sklep Best Office w Ostrołęce, Fundacja Zwalcz nudę, Media oraz Zarząd, trenerzy, zawodnicy i sympatycy klubu UKS Clan w Ostrołęce.
Imprezę otworzyli: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ostrołęki pan Stanisław Szatanek, Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo Turystycznych i Infrastruktury Technicznej pan Arkadiusz Dobkowski, pani Magdalena Mrozek Starostwo Powiatowe Powiat Ostrołęcki, Przewodniczący Ostrołęckiej Solidarności pan Aleksander Zawalich, Radny Miasta Ostrołęki pan Jerzy Grabowski , Koordynator Szkoły Promocji Zdrowia pani Beata Samorajska (opieka medyczna), Wicedyrektor II LO im. C.K. Norwida w Ostrołęce pani Beata Kotowska, prezes klubu UKS Clan – Halina Pierzchała.
Impreza odbyła się pod patronatem: Prezydenta Ostrołęki Łukasza Kulika, Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki Wojciecha Zarzyckiego, Starosty Ostrołęckiego Stanisława Kubła, Dyrektora Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce wraz ze Szkołą Promocji Zdrowia w Ostrołęce Pawła Rafała Natkowskiego. Patronat medialny: portal e-ostrołęka.
Narodowym Koordynatorem było Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Dziękujemy!
Organizator: UKS Clan Ostrołęka.

Zmieniony: Czwartek, 07 Październik 2021 11:52