Nagrodzeni w konkursie „Polscy badacze Syberii”
Piątek, 05 Luty 2021 09:08

W związku z realizacją projektu „Rodzina Polonijna” w naszej szkole odbył się konkurs „Polscy badacze Syberii”. Do konkursu przystąpili  uczniowie klasy 2bp, bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu.  Zadaniem uczestników było dotarcie do źródeł i wyszukanie wiadomości na temat dokonań polskich naukowców na obszarze Syberii.  Zebrany materiał, uczestnicy konkursu zawarli w samodzielnie opracowanych prezentacjach. Te podlegały ocenie merytorycznej. Po rozstrzygnięciu konkursu zostały wręczone nagrody i wyróżnienia ufundowane przez MEN ze środków przeznaczonych na realizację powyższego zadania. Wyróżnieni uczniowie otrzymali Trylogię Syberyjską, a także tablety graficzne, kamery internetowe i powerbanki. Prace uczniów zostały nagrane na specjalnie przygotowaną płytę CD-ROM. Nad przygotowaniem i realizacją konkursu czuwali nauczyciel historii p. Elżbieta Mironczuk i wicedyrektor szkoły p. Krzysztof Jankowski.