Kurpiowskie Powitanie Gości z Usola Syberyjskiego
Wtorek, 17 Grudzień 2019 09:27
191209 Powitanie gosciDelegacja gości z Usola Syberyjskiego została oficjalnie przywitana przez Dyrektora Szkoły Wojciecha Domańskiego 9 grudnia 2019 r. Dyrektor wyraził swoją radość, iż pomimo tak wielkiej odległości spotkanie doszło do skutku. W imieniu młodzieży głos zabrała Klaudia Bogdańska, która podkreśliła, iż społeczność II Liceum Ogólnokształcącego jest otwarta na młodzież z „dalekiej Syberii”. W imieniu gości głos zabrała Dyrektor Szkoły Gimnazjum Nr 1 w Usolu Syberyjskim Pani Iuliia Domashenko, która podziękowała za zaproszenie i za podjęcie trudu organizacyjnego tego wydarzenia przez naszą szkołę.
 
W bogatym programie artystycznym Chór Cantilena przybliżył gościom region kurpiowski. Pan Henryk Gadomski w barwny sposób wyjaśnił, iż Kurpie zachowały swoją odrębność kulturową na regionalnej mapie Polski. Wyjaśnił, że język kurpiowski ma swój charakter i stanowi żywy pomnik kultury. Przemyślany dobór utworów zaznajomił młodzież z charakterystycznymi dla naszego regionu ale i Ojczyzny pieśniami o różnorakiej tematyce. Pojawiły się wątki patriotyczne, regionalne ale i świąteczne, które wpisały się w zbliżający się czas Bożego Narodzenia. W wystąpieniu Pana Henryka Gadomskiego nie zabrakło również opisu stroju kurpiowskiego, który swoim kolorytem i specyfiką zainteresował gości. Podczas uroczystości powitania wystąpiły również pary taneczne z Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpianka” z Kadzidła oraz zagrała kapela – artyści naszego regionu, którzy przybyli na specjalne zaproszenie Pana Henryka Gadomskiego.
 
Na uroczystość przybył również prezes Związku Kurpiów p. Mirosław Grzyb, który nawiązał do historii zsyłek Polaków na Syberię, w tym również mieszkańców naszej ziemi. Wyraził on wdzięczność, że język polski i kultura nadal są krzewione w miejscu, gdzie los rzucił naszych przodków.
 
Na koniec uroczystości wicedyrektor Krzysztof Jankowski podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się uświetnienie tej uroczystości i przedstawił uczniom naszej szkoły i zaproszonym gościom cele projektu „Rodzina polonijna” a następnie przybliżył dalszy harmonogram pobytu zaproszonych gości w naszej szkole i mieście.
 
Po zrobieniu wspólnej fotografii  uczniowie udali się na zajęcia. Tego dnia młodzież z Usola Syberyjskiego wraz z uczniami klasy I bp mieli okazję uczestniczyć w warsztatach historycznych, geograficznych i językowych poprowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły:  p. Elżbietę Mironczuk, p. Lidię Górską i p. Anastazję Dzwonnik-Załęską. Podczas warsztatów poznali historię i położenie naszego miasta ale musieli również zmierzyć się z językiem polskim w formie ciekawych ćwiczeń.
Zmieniony: Środa, 18 Grudzień 2019 08:05