Szkoła
#KOMÓRKOMANIA
Poniedziałek, 21 Listopad 2022 08:12

W październiku po raz kolejny w naszej szkole odbyła się akcja w ramach projektu #KOMÓRKOMANIA pod patronatem Fundacji DKMS, której celem jest edukacja społeczności szkolnej w zakresie dawstwa szpiku oraz rejestracja w bazie potencjalnych Dawców szpiku.

Uczniowie z klasy 3c: Amelia Gudelska, Amelia Godlewska, Hubert Gut oraz Maria Budniak przeprowadzili akcję informacyjno-edukacyjną w klasach czwartych w zakresie idei dawstwa oraz chorób nowotworowych krwi. Działania promocyjne zakończyły się rejestracją osób pełnoletnich w bazie potencjalnych Dawców szpiku. Dziękujemy z całego serca społeczności II LO za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu #KOMÓRKOMANII, a w szczególności tym uczniom i nauczycielom, którzy zdecydowali się dołączyć do międzynarodowej bazy Dawców szpiku.

Rodziców zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną zamieszczoną poniżej.

Broszura

 

Zmieniony: Wtorek, 22 Listopad 2022 08:23
 
14 listopada – Dzień Czystego Powietrza
Wtorek, 15 Listopad 2022 14:45

„Zadbaj o swój kawałek nieba” – to hasło przewodnie kampanii społecznej Ministerstwa Środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Ma ona nie tylko wyjaśniać przyczyny powstawania zjawiska smogu, ale przede wszystkim zachęcać Polaków do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. Powietrza, od którego zależą nasze zdrowie i stan środowiska. W myśl tego hasła w naszej szkole przystąpiliśmy do świętowania dzisiejszego dnia i przeprowadziliśmy lekcje ekologiczne w ramach realizacji GOZ. Na przedmiocie Edukacja Dla Bezpieczeństwa pod opieką p. Barbary Zaborowskiej oraz Geografii pod opieką p. Lidii Górskiej uczniowie przygotowywali plakaty propagujące czyste powietrze, a także rozwiązywali karty pracy, w których odpowiadali na następujące pytania:

1.Wymieć źródła zanieczyszczeń atmosfery i podaj do każdego przykłady.
2.Jakie są skutki zanieczyszczenia powietrza dla człowieka, zwierząt i roślin.
3.Wymienić sposoby ochrony atmosfery przed emisją zanieczyszczeń wprowadzane przez: własne gospodarstwo domowe, władze gminy/ miasta oraz państwo
4.Wyjaśnić hasło: „Nie pal śmieci dbaj o dzieci”
5.Ułożyć inne hasła propagujące czyste powietrze.

Przykładowe hasła ułożone przez uczniów:

„Nie pal w piecu byle czego, zrób dla świata coś dobrego”
„Świat zadymiony ma same złe strony”
„Paląc śmieci trujesz dzieci- Okaż kulturę i chroń naturę”
„Czyste środowisko – najlepsze uzdrowisko”
„O powietrze dbasz – zdrowie masz”

Zapraszamy do galerii zdjęć

Zmieniony: Wtorek, 15 Listopad 2022 15:15
 
Narodowe Święto Niepodległości 2022
Poniedziałek, 14 Listopad 2022 15:01

„Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wyległo
słowo piękne jak honor i męstwo
słowo, które brzmi - NIEPODLEGŁOŚĆ”.
(Marcin Wolski - „ Niepodległość”)

 

10 listopada, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, społeczność szkolna II Liceum złożyła hołd naszym Rodakom, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli.
W odświętnie udekorowanej szkolnej sali gimnastycznej Chór Szkolny CANTILENA i uczniowie klasy II B zaprezentowali piękny program słowno muzyczny złożony z pieśni i wierszy o treści patriotyczno – żołnierskiej.
O godz. 11.11 młodzież szkolna i nauczyciele włączyli się do ogólnopolskiej akcji „ Szkoła do Hymnu” wykonując Polski Hymn Narodowy.
Zgodnie z tradycją Szkoły, podczas szkolnej uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, dokonano zmiany Honorowego Pocztu Sztandaru Szkoły.

Zmieniony: Wtorek, 15 Listopad 2022 16:29
 
Dzień Patrona
Poniedziałek, 07 Listopad 2022 14:49

W dniach 27-28 października 2022 roku odbyły się w naszej szkole uroczystości z okazji Dnia Patrona. Klasy 3b i 3a przygotowały uroczysty apel, podczas którego mogliśmy wsłuchać się w poezję Cypriana Kamila Norwida, recytowaną przez uczennice naszej szkoły, poznać fakty z jego życia oraz wartości wypływające z jego twórczości.
Dyrektor II LO -pan Krzysztof Jankowski przypomniał, że 28 czerwca 2002 roku podjęto decyzję o nadaniu imienia II LO, od tej pory nosi ona imię Cypriana Kamila Norwida. 17 października tego samego roku podpisano akt erekcyjny.
- Gdy patrzymy na naszego patrona, Norwida, możemy podkreślić, że jest jedną z tych postaci, która nie przemija wraz ze swoją śmiercią. Jego wyrazistość i jasne widzenie rzeczywistości sprawiają, że powracał i powraca w kolejnych dekadach. Była i jest przywoływana jego osoba przez ludzi nietuzinkowych, wielkich, przez pokolenia - powiedział Krzysztof Jankowski.
Pan Dyrektor dodał, że "była w Norwidzie płodność, kreatywność, chęć tworzenia i wyrażenia siebie". Zwrócił się też do uczniów:
Jesteście na etapie odkrywania własnej drogi w życiu, co nie należy do decyzji łatwych, bo wymaga podjęcia pewnego ryzyka i kroku, który nie zawsze jest bezbolesny, podlega ocenie, a nawet krytyce. Ale nie można stać całe swoje życie za kurtyną, oglądać widowni przez małą, odsłoniętą szparę. Tą widownią dziś jest świat i lokalne społeczności, w których żyjecie. Scena waszego życia jest zarezerwowana tylko dla was, nie ma możliwości, by ktoś inny odegrał waszą rolę. Nasz patron odegrał ważną rolę budzenia u innych świadomości. Wziął na siebie zadanie uwrażliwiania sumień Polaków.
Części artystycznej towarzyszyła również oprawa muzyczna. Mogliśmy wysłuchać występu chóru szkolnego 'Cantilena'- pod kierunkiem Pana Henryka Gadomskiego oraz występów młodych muzyków z naszej szkoły. Dodatkowym punktem programu był film przygotowany przez samorząd uczniowski, w którym uczniowie oraz pracownicy szkoły, wypowiadali się na temat twórczości naszego Patrona.
Za przygotowanie uroczystości odpowiadały klasy 3a i 3b pod kierownictwem nauczycieli - Justyny Mościckiej, Joanny Kukuć i Pawła Czartoryskiego.

Zmieniony: Środa, 09 Listopad 2022 10:09
 
MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE
Poniedziałek, 07 Listopad 2022 14:32

Nasza szkoła kolejny raz brała udział w turnieju MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE - w tym roku zajęliśmy V miejsce :). Pełnoletni uczniowie mogli oddać krew w Centrum Krwiodawstwa i wspomóc banki krwi, w których często jej brakuje. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji i propagowali całą inicjatywę wśród społeczności szkolnej.Liczy na to,że w kolejnych edycjach turnieju będzie nas jeszcze więcej!Krew to przecież drogocenny dar,którego nie można kupić!

 

Zmieniony: Poniedziałek, 07 Listopad 2022 14:38
 
MŁODZI LIDERZY PRAWA
Poniedziałek, 07 Listopad 2022 07:52

zdjęcie_liderzy_prawa.jpg

Marta Dobkowska - uczennica klasy IV b zakwalifikowała się do najlepszej 25 osobowej grupy młodzieży z Polski, która ma możliwość realizować program edukacyjny Pracownia Liderów Prawa Junior. Program obejmuje cztery zjazdy szkoleniowe w Warszawie oraz udział w Szkole Zimowej. Największą zaletą programu są spotkania z gośćmi specjalnymi, które bez cienia wątpliwości będą okazją do budowania konstruktywnego dialogu. Podczas nich uczestnicy mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia aktualnych liderów prawa, polityki oraz gospodarki.

Przed Martą kolejne wyzwania. Uczestnicy, którzy zdadzą testy, otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie programu, a wyróżniające się osoby - niepowtarzalną szansę na odbycie praktyk w Ministerstwie Sprawiedliwości lub Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

 
Kreatywne lekcje. Nie tylko na odległość
Piątek, 21 Październik 2022 11:17

Podczas Uroczystej Gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowanej przez organ prowadzący szkołę – Urząd Miasta Ostrołęki, rozstrzygnięto III edycję konkursu "Kreatywne lekcje. Nie tylko na odległość". Jest to konkurs skierowany do nauczycieli, zespołów nauczycielskich oraz rad pedagogicznych wszystkich typów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne. Jego celem jest kształtowanie postawy otwartości nauczycieli wobec nowoczesnych metod realizacji podstawy programowej uwzględniającej potrzeby i możliwości uczniów oraz zainspirowanie nauczycieli do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z dumą i radością informujemy, że do konkursu przystąpiły nauczycielki języka angielskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Ostrołęce – pani Ilona Kulas i pani Agnieszka Młynarczyk, zdobywając drużynowo I miejsce. Zadaniem pań było przygotowanie scenariusza lekcji oraz nagranie filmu instruktażowego na wybrany temat. Nauczycielki opracowały temat z zakresu podróżowania i turystyki, do którego wykonały własne karty pracy i zróżnicowane ćwiczenia z wykorzystaniem TIK (np. gra językowa, quiz multimedialny). Ciekawe, aktywizujące metody pracy (np. metoda heurystyczna) uwzględniły uczniów na różnych poziomach zaawansowania oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów zawodowych.

 
Jak dobrze, że jest wśród nas…
Środa, 19 Październik 2022 18:07

HG 1024bProfesor Henryk Gadomski to nie tylko nasz nauczyciel, prowadzący uznany szkolny chór Cantilena, lecz także etnomuzykolog, regionalista, kompozytor, a przede wszystkim miłośnik Kurpiowszczyzny. Jego działalność naukowa, dokumentacyjna i upowszechniająca region kurpiowski jest imponująca i nie da się wymienić jego wszystkich dokonań, które zostały docenione nawet przez renomowane międzynarodowe wydawnictwo "The International Register of Profiles"- zawierające sylwetki osób z całego świata (zasłużonych w popularyzacji szeroko pojętej kultury i sztuki) -wydane w Cambridge w 1990 r. W publikacji tej Pan Henryk Gadomski znalazł się jako jedyny z naszego regionu.
Pan Profesor od zawsze był mocno związany z kulturą kurpiowską. Z powodzeniem łączył pracę pedagogiczną z działaniami społecznymi, wzbogacającymi życie kulturalne środowiska kurpiowskiego, między innymi był jednym z założycieli Związku Kurpiów. Jego zainteresowania kulturą kurpiowską, szczególnie folklorem muzycznym, zaowocowały powołaniem Ostrołęckiego Chóru Nauczycielskiego oraz szkolnego Chóru „Cantilena”, a w jego dorobku regionalisty, szczególną pozycję zajmują zbiory pieśni kurpiowskich, opracowane i publikowane w postaci książek: np. „Piosenki i tańce kurpiowskie” czy „Śpiewnik Kurpiowski”, zawierający 200 tradycyjnych pieśni i przyśpiewek ludowych z Puszczy Kurpiowskiej. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny kurpiowskiej kultury muzycznej, przedstawiających portrety ludowych wykonawców (Ks. Władysława Skierkowskiego, Bolesława Olbrysia, Apolonii Nowak). Spod jego pióra wyszły także takie publikacje jak: „Łączy nas pieśń”, „Twórczość polskich kompozytorów inspirowana ludową pieśnią kurpiowską” oraz artykuły o charakterze popularno-naukowym, drukowane w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich: „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, „Twórczość Ludowa”, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”. W jego bibliografii ważne miejsce zajmuje Puszcza Kurpiowska w pieśni z rękopisów ks. Władysława Skierkowskiego, zbieracza kurpiowskich pieśni. Henryk Gadomski opracował je z rękopisów i wydał drukiem w trzech tomach.
Za działalność na rzecz kultury kurpiowskiej otrzymał wiele nagród i odznaczeń: W 2011 roku uzyskał tytuł honorowego Obywatela Gminy Kadzidło, a w roku 2016 dołączył do grona osób utytułowanych Kurpikiem czyli kurpiowskim Oscarem.
Czujemy się zaszczyceni, że jest wśród nas i możemy korzystać z jego bogatej wiedzy.

Zmieniony: Czwartek, 20 Październik 2022 07:15
 
Dzień Edukacji Narodowej
Czwartek, 13 Październik 2022 12:29

13 października 2022 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia spotkała się cała społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce, by świętować Dzień Edukacji Narodowej. Piękne życzenia nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom złożyli pan dyrektor Krzysztof Jankowski oraz przybyli goście - pani Joanna Kubeł (z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce), pan Marcin Grabowski (kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce) oraz pani Anna Lenkiewicz (skarbnik Rady Rodziców II LO). Ten szczególny dzień był też okazją do wyróżnienia zasłużonych nauczycieli oraz pracowników obsługi, którzy otrzymali nagrody z rąk dyrektora szkoły.

Podczas uroczystości pożegnaliśmy dotychczasowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - Stanisława Kubła i poznaliśmy jego następczynię - Roksanę Chmielewską. Ponadto rozstrzygnięte zostały dwa konkursy zorganizowane z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. Chłopakiem Roku 2022 został Ziemowit Krzyżewski z klasy Ia, a zwycięzcami w konkursie na najlepszą kreację z okazji Dnia Postaci Filmowej zostali Oliwia Gosiewska i Jakub Śledziewski z klasy IVgp.

Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów. Swoje muzyczne umiejętności na scenie zaprezentowali: Julia Łyszkowska i Magdalena Opęchowska z klasy IVbp oraz zespół w składzie - Karol Drężewski (IVdp), Szymon Tański (IIIf), Karol Maciejewski (IIIa), Adam Moszczyński (IVdp).

Uroczystość przygotowały klasy IIIe i IIIg pod kierunkiem wychowawców - pani Joanny Banaszek i pani Agnieszki Nicewicz.

Zmieniony: Środa, 19 Październik 2022 06:19
 
Nowa Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego wybrana!
Czwartek, 13 Październik 2022 10:19

7 października 2022 roku w naszej szkole odbyło się głosowanie na kandydatów ubiegających się o stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Na to zaszczytne stanowisko kandydowały Roksana Chmielewska kl. 3g oraz Patrycja Tyszka kl. 3e.

Wybory poprzedzone były kampanią, podczas której kandydatki zaprezentowały uczniom swoje programy wyborcza oraz przedstawiły pomysły na dalszą działalność Samorządu Uczniowskiego.

Szkolna Komisja Wyborcza wydała 641 kart do głosowania. Oddano 625 głosów ważnych i 16 głosów nieważnych.

W wyniku głosowania, Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Roksana Chmielewska kl. 3g, natomiast Patrycja Tyszka kl. 3e będzie pełniła funkcję zastępcy przewodniczącej.

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy powodzenia w realizacji założonych celów!

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 2 z 71