Rada Rodziców
Wtorek, 14 Listopad 2017 11:52

Prezydium Rady Rodziców: 

  • Renata Sawicka – przewodnicząca
  • Grzegorz Tański– zastępca przewodniczącej
  • Krzysztof Złotkowski – sekretarz
  • Daniel Paliwoda - skarbnik

Wpłat w kwocie 70 zł lub w dwóch ratach można dokonywać u wychowawcy lub na konto Rady Rodziców:
Sawicka, Złotkowski, Tański
38 9484 0007 2120 1708 9352 0001 Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Ostrołęce

(Koniecznie w tytule proszę zamieścić imię, nazwisko i klasę ucznia).

 

Zmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2021 18:00