Poniedziałek, 25 Luty 2019 14:29
 • Mamy ponad 30 lat doświadczenia. Jesteśmy dumni, że przez ten stosunkowo krótki czas nasze liceum, dzięki wytężonej pracy obu stron: nauczycieli i młodzieży, zyskało uznanie, a także zdobyło zaufanie tysięcy uczniów oraz rodziców!
 • Nasza szkoła słynie z życzliwej i twórczej atmosfery. Jesteśmy szkołą zorientowaną na rozwijanie pasji i wspieranie osobistego rozwoju każdego ucznia.
 • W ogólnopolskim rankingu liceów zajmujemy wysokie lokaty. W roku 2022 zdobyliśmy tarczę SREBRNEJ SZKOŁY.
 • Gwarantujemy wysoki poziom nauczania dzięki wykwalifikowanej i ambitnej kadrze nauczycielskiej. Ma to odzwierciedlenie w wysokim wskaźniku Edukacyjnej Wartości Dodanej.
 • Uzyskujemy wysokie wyniki kształcenia – od lat odnotowujemy blisko 100% zdawalność na maturze.
 • Wielu nauczycieli posiada licencję egzaminatorów, co w dużym stopniu ubogaca merytorycznie i metodycznie ich pracę z młodzieżą.
 • Nasi uczniowie z powodzeniem startują w olimpiadach i konkursach międzynarodowych oraz krajowych, nierzadko wracając z medalami, tytułem finalisty bądź laureata.
 • Nasi absolwenci studiują na prestiżowych uczelniach.
 • Warunki lokalowe sprzyjają nauce i poprawiają komfort pracy. Wpływa to również na poprawę planu zajęć lekcyjnych, który dostosowaliśmy do potrzeb i oczekiwań młodzieży, szczególnie osób dojeżdżających z mniej lub bardziej odległych gmin. Zajęcia kończymy przed 15.00, co umożliwia uczniom z zajęciach dodatkowych oraz rozwijanie swoich pasji.
 • Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną. Klasopracownie wyposażone w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt multimedialny. Dysponujemy pracowniami informatycznymi, szkolnym centrum multimedialnym, specjalna multimedialna pracownia języka angielskiego, biblioteką szkolną z bogatym księgozbiorem a także własną salą gimnastyczną i siłownią.
 • Zapewniamy wsparcie pedagoga szkolnego, psychologa oraz opiekę medyczną pielęgniarki.
 • Dbamy o komfort i bezpieczeństwo naszych uczniów, posiadamy monitoring, młodzież podczas przerw pozostaje pod opieką nauczycieli.
 • Prowadzimy ożywioną działalność charytatywną (wspieramy Kresowiaków w ramach akcji „PACZKA”, ostrołęckie Hospicjum Domowe „Caritas”, schronisko dla zwierząt „Canis” w Kruszewie, WOŚP i in.).
 • Wychodząc naprzeciw potrzebom oraz zainteresowaniom młodzieży, organizujemy koła przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze, warsztaty, spotkania z „ciekawymi ludźmi”. Wybrane klasy są objęte programem Szkoły Promocji Zdrowia. Bierzemy udział w międzynarodowym projekcie eTwinning. Przy szkole działa chór Cantilena, zdobywca imponującej liczby nagród, a także Uczniowski Klub Sportowy „Clan”.
 • Dotychczasowy repertuar interesujących wydarzeń w naszej szkole został poszerzony o Debaty Oxfordzkie, które angażują wiele klas i dotykają ciekawych i współczesnych tematów.
 • Nasza szkoła zrealizowała projekt Akademii Rozwoju Kompetencji Kluczowych dzięki czemu nasi uczniowie mogli uczestniczyć w interesujących zajęciach.
 • Realizacja projektu Erasmus+ Europe's Eyes - Inspiration - Innovation – Integration znacznie poszerza perspektywę nauki języka angielskiego poprzez międzynarodową wymianę uczniowską i daje możliwości zapoznania się z rówieśnikami z innych krajów europejskich.
 • Zrealizowaliśmy projekt Razem dla edukacji, który otworzył naszą szkołę na inne placówki zagraniczne, gdzie nauczany jest język polski. Dzięki nawiązanej współpracy ze szkołą z Usola Syberyjskiego uczniowie mogli poznać inną kulturę a także nawiązać więzi z uczniami z bardzo odległych terenów Azji.
 • W trosce o rozwój emocjonalny i intelektualny naszych uczniów co roku organizujemy wycieczki integracyjno-edukacyjne, szereg różnorodnych tematycznie konkursów, uroczystości, wśród których szczególne miejsce zajmują wydarzenia kulturalne związane z patronem szkoły – Cyprianem Kamilem Norwidem.
 • Za popularyzowanie idei niepodległości na terenie Ostrołęki nasze liceum, jako pierwsza placówka na Mazowszu, otrzymało certyfikat „Szkoły Promującej Niepodległą”.
 • Organizujemy imprezy, których głównymi bohaterami są nasi uczniowie dzielący się z rówieśnikami swoimi pasjami oraz umiejętnościami w dziedzinie nauki, sztuki i sportu (Festiwal Nauki, Festiwal Talentów, konkurs piosenki anglojęzycznej, konkursy recytatorskie, turnieje siatkarskie, w piłce nożnej i in.).
 • Prężnie działający Samorząd Uczniowski nie pozwala się nudzić i uatrakcyjnia rówieśnikom życie szkolne, organizując organizując akcje charytatywne  i nie tylko, oto kilka przykładów: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień bez plecaka, Dzień Talentów, WOŚP, walentynki, mikołajki itp.
 • Współpracujemy z uczelniami wyższymi (Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską, , Politechniką Białostocką, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim). Owocami tej współpracy są m.in. wyjazdy młodzieży na wykłady i warsztaty na ww. uczelnie. Klasy humanistyczne pozostają pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UW.
 • Cenimy sobie również współpracę ze środowiskiem lokalnym: instytucjami i ośrodkami kultury, takimi jak Ostrołęckie Centrum Kultury, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Biblioteka Pedagogiczna, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, Hospicjum Domowe Caritas.
 • Patronujemy rozpoznawalnym w Ostrołęce wydarzeniom sportowym (Bieg Papieski, Test Coopera, Mikołajki na sportowo.) organizowanych przez członków uczniowskiego Klubu „Clan” oraz przy aktywnym zaangażowaniu nauczycieli naszej szkoły.
Klasy humanistyczne pozostają pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UW.
Zmieniony: Poniedziałek, 11 Kwiecień 2022 13:58