Panie Profesorze, gratulujemy!
Piątek, 29 Lipiec 2022 06:50

nagr MEN   Z ogromną przyjemnością przekazujemy informację o osiągnięciach pana profesora Henryka Gadomskiego – dyrygenta chóru CANTILENA. Nauczyciel o najdłuższym stażu i największym dorobku zawodowym został uhonorowany w dn. 24 maja 2022 roku prestiżową nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za upowszechnianie kultury ludowej.

   Prezydent Miasta Ostrołęki również wyróżnił Pana Profesora za całokształt wieloletniej twórczości w dziedzinie muzyki. W ten sposób doceniony został trud pana Gadomskiego włożony w prowadzenie chóru CANTILENA, który niedawno obchodził jubileusz 40 – lecia swojego istnienia. Ponadto Kapituła powołana przez pana prezydenta Łukasza Kulika podkreśliła zasługi pana Henryka Gadomskiego na rzecz promowania kultury kurpiowskiej poprzez działalność w stowarzyszeniach kulturalnych oraz liczne publikacje regionalistyczne, m. in. Mówimy po kurpiowsku: elementarz do nauki dialektu kurpiowskiego czy Puszcza Kurpiowska w pieśni.

   Ponadto pan Henryk Gadomski otrzymał nagrodę patrona II LO C.K. Norwida PROMETHIDION ustanowioną przez Radę Pedagogiczną naszej szkoły. Dyrygent CANTILENY został ten sposób wyróżniony za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury i sztuki.


Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów.

 

promet 2lo

Zmieniony: Piątek, 29 Lipiec 2022 09:16