eDziennik

platforma matematyczna

Platforma
matematyczna

eTwinning

etwinning.jpg

ARKK

g3811.jpg

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

deklaracja 1584688593

Erasmus+

Erasmus_plus.jpg

Razem Dla Edukacji

LOGO_RAZEM_DLA_EDUKACJI.jpg

Szkoła Dialogu

banerek_Szkoa_Dialogu_2019_1.png


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Terminarz rekrutacji
Terminarz rekrutacji
Wpisany przez Arkadiusz Szyszka   

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021

Sekretariat szkoły w dniach składania dokumentów czynny w godz. 8.00. 16.00.  Telefon 29 764-47-13

15 czerwca - 10 lipca

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w formie elektronicznej i papierowej

26 czerwca – 10 lipca Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
31 lipca - 4 sierpnia Dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

13 - 18 sierpnia Potwierdzenie kandydata woli przyjęcia (patrz wyjaśnienie poniżej)
19 sierpnia 2020 r. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły wymaga złożenia:

  • oryginału świadectwa ukonczenia szkoły,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty,
  • oryginałów dyplomów i zaświadczeń (np. konkursów i olimpiad),
  • dwóch aktualnych zdjęć (rozmiar 30x42 mm, podpisane na odwrocie: imię i nazwisko),
  • wypełnionego kwestionariusza osobowego.