Nasi Olimpijczycy
Piątek, 21 Luty 2014 11:08

Laureaci olimpiad przedmiotowych:

 • Środkowoeuropejskiej Olimpiady Matematycznej
  • Szymon Stolarczyk  - srebrny medal w zawodach zespołowych  - IX (2015)
  • Szymon Stolarczyk  - brązowy medal w zawodach indywidualnych  - IX (2015)
 • Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej
  • Szymon Stolarczyk  - srebrny medal - XV (2017)
 • Olimpiady Matematycznej
  • Szymon Stolarczyk - LXVI (2015)
  • Szymon Stolarczyk - LXVII (2016)
  • Szymon Stolarczyk - LXVIII (2017)
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
  • Szymon Stolarczyk - XV (2017)
 • Olimpiady Filozoficznej
  • Tomasz Szczepanek – XIX  (2007)
  • Bartosz Wielechowski – XXV (2013)
 • Olimpiady Historycznej
  • Tomasz Szczepanek – XXXIII (2007)
 • Olimpiady Statystycznej
  • Marta Kołodziejska - VI (2022) 
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
  • Wojciech Kordyzon – XLI (2011)
 • Olimpiady Wiedzy Technicznej
  • Daniel Gutowski - XLI (2015)
 • Olimpiady Wiedzy o Prawie
  • Maciej Wiśniewski - XIX (2017)
 • Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
  • Aleksander Ciepierski - V (2021)
  • Miłosz Markowski - (2022)
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  • Aleksandra Krawczyk - LXII (2021)

 Finaliści olimpiad przedmiotowych:

 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
  • Tomasz Szczepanek – XXXVII (2007)
  • Agnieszka Ochenkowska - XXXIX (2009)
  • Franciszek Kalinowski – XLI (2011)
  • Bartosz Wielechowski – XLII (2012)
  • Marta Kowalczyk – XLIII (2013)
  • Mateusz Szczubełek – XLIII (2013)
  • Wiktoria Markowska - XLIX (2019)
 • Olimpiady Filozoficznej
  • Wojciech Młodzianowski – XIV (2002)
  • Paulina Mitelsztedt – XVII (2005)
  • Tomasz Szczepanek – XVIII  (2006)
  • Ewa Ziemak - XXVII (2016)
  • Michał Duda - XXXIV (2022)
 • Olimpiady Geograficznej
  • Arkadiusz Plona – XXXVI (2010)
  • Arkadiusz Plona – XXXVII (2011)
 • Olimpiady Artystycznej
  • Franciszek Kalinowski - XXXV (2011)
 • Olimpiady Historycznej
  • Marta Kowalczyk – XXXIX (2013)
 • Olimpiady Informatycznej
  • Piotr Wójcik - XXIV (2017)
 • Olimpiady Prawnej
  • Damian Żebrowski - XXIV (2022)
 • Olimpiady Przedsiębiorczości
  • Olga Patoka - XIII (2018)
 • Olimpiady Ekologicznej
  • Wiktoria Suchcicka - XXXII (2017)
  • Sylwia Umińska - XXXIV (2019) 
   Dominik Nol - XXXVII (2022)
 • Olimpiady Teologii Katolickiej
  • Bartłomiej Jankowski - XXX (2020)
 • Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
  • Cezary Miłek - V (2021), VI (2022)
  • Mateusz Morawski - V (2021)
Zmieniony: Poniedziałek, 11 Lipiec 2022 10:30