Olimpiada z matematyki
Czwartek, 01 Październik 2009 00:11
 
Olimpiada matematyczna – najstarsza polska olimpiada przedmiotowa, pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego i od tego czasu organizowana jest corocznie. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale uczniowie gimnazjów również mogą w niej startować.
Typowe zadanie olimpijskie przybiera formę problemu, na który trzeba znaleźć odpowiedź, oraz przeprowadzić kompletny dowód poprawności tej odpowiedzi. Dowód ten stanowi zasadniczą część rozwiązania zadania. Zadanie może również polegać na udowodnieniu zadanego twierdzenia.