Odznaka Jakości eTwinning
Wtorek, 31 Maj 2022 06:40

eTwinning 2022 midiZ radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała Krajową Odznakę Jakości eTwinning za projekt "Europe's Eyes - Inspiration Innovation Integration". Odznaka ta jest przyznawana przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju. Stanowi uznania dla nauczycieli i uczniów za zaangażowanie w działania poświęcone eTwinningowi. Dla uczniów jest wspaniałą motywacją do dalszej pracy, a dla szkoły prestiżem i wyrazem otwarcia się na współpracę europejską.

Projekt został oceniony pod kątem następujących kryteriów: innowacyjność pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, trwałość i możliwość ponownego wykorzystania.

Zmieniony: Wtorek, 31 Maj 2022 06:48