Projekt „Razem dla Edukacji”
Piątek, 06 Grudzień 2019 11:18

logo.jpg

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”

Projekt „Razem dla Edukacji” powstał z myślą o osobach uczęszczających do szkół w Polsce i uczących się języka polskiego, historii i kultury poza Macierzą na wszystkich szczeblach edukacyjnych. Każda szkoła w ramach przedsięwzięcia realizowała swój własny program, przygotowywała go w oparciu o specyfikę i profil pracy własnej placówki, jej mocne strony i zapotrzebowania, przez co powstały zindywidualizowane, autorskie i w pełni nowatorskie programy, ukierunkowane na rozwój współpracy polsko – polonijnej.

Najważniejszym priorytetem inicjatorów „Razem dla Edukacji” było zachęcenie młodych ludzi do nauki języka polskiego i poznania polskiego dziedzictwa narodowego.
Partnerstwa szkół to nie tylko nauka języka, kultury i tradycji, to również kuźnia młodych talentów, kuźnia polskiej tożsamości. Ważnym filarem podejmowanych w projekcie działań są dlatego zadania ukierunkowane na kształtowanie polskiej tożsamości poprzez promowanie polskiej tradycji poza granicami kraju oraz rozwijanie u młodych ludzi kompetencji humanistycznych, kognitywnywnych, językowych i artystycznych.

Zmieniony: Wtorek, 17 Grudzień 2019 09:37