Szkoła Promocji Zdrowia
Kwiecień - miesiącem kultury zdrowotnej
Czwartek, 15 Maj 2014 13:31
Dnia 29 kwietnia 2014r. w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Chętni mogli między innymi zmierzyć ciśnienie, obliczyć wskaźnik BMI oraz skosztować zdrowej żywności. Akcję pod hasłem "Kwiecień - miesiącem kultury zdrowotnej" przygotowały i przeprowadziły klasy 2e i 1c we współpracy ze Szkołą Promocji Zdrowia.
Zmieniony: Czwartek, 05 Czerwiec 2014 10:53
 
Program Szkoły Promocji Zdrowia (2012/13)
Wtorek, 17 Grudzień 2013 12:56
Program "Szkoła Promocji Zdrowia" działający przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce i II LO im. C. K. Norwida w Ostrołęce  finansowany jest w całości ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Koordynatorem  programu jest mgr Beata Samorajska, a opiekunem medyczny programu mgr Beata Żebrowska.
W roku szkolnym 2012/2013 w Programie "Szkoła Promocji Zdrowia" uczestniczy 96 uczniów klas o profilu biologiczno-chemicznym z promocją zdrowia.
Z ramienia szkoły wychowawcami klas są:
- klasa I c pani Agnieszka Pragacz,
- klasa II c pani Emilia Lewandowska,
- klasa III c pani Ewa Dylewska.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"  jest projektem długofalowym. Jego zasadniczym celem jest promocja zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej. Autorzy programu założyli, że jego realizacja pozwoli wśród młodzieży upowszechniać wiedzę na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtować odpowiedzialność za własne postępowanie wobec świata, przyrody ożywionej i nieożywionej, oraz samego siebie i innych ludzi.
Młodzież "Szkoły Promocji Zdrowia"  realizując program podejmuje konkretne praktyczne działania na rzecz innych ludzi (opieka nad ludźmi chorymi, starymi i niepełnosprawnymi, udzielanie pierwszej pomocy), kształtuje umiejętności własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego oraz pozytywnej jego stymulacji.
Cele programu: upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego oraz pozytywnej stymulacji własnego rozwoju, kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie wobec świata, przyrody ożywionej i nieożywionej, samego siebie i innych ludzi, podejmowanie praktycznych działań na rzecz innych ludzi (opieka nad ludźmi chorymi, starymi, niepełnosprawnymi) oraz ochrony środowiska, rozwijanie postawy humanistycznej i badawczej uczniów, twórczości, pomysłowości, samodzielności w działaniu oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka poprzez promowanie m.in. idei wolontariatu, kształtowanie umiejętności paramedycznych, upowszechnianie wiedzy o prawach pacjenta, idei "otwartego szpitala", rozwijanie zainteresowań ekologią, polityką społeczną i zdrowotną, medycyną, pogłębianie i integracja wiedzy pod kątem wymagań na egzaminach wstępnych na uczelniach medycznych.
Zajęcia odbywają się w blokach 90 min. raz w tygodniu w Szpitalu w formie wykładów, dyskusji panelowych i warsztatów. Wykłady wzbogacone są o ćwiczenia praktyczne i pokaz filmów tematycznych, który prowadzi fachowy personel medyczny Szpitala - lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, magistrowie pedagogiki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, magistrowie analityki medycznej, psycholodzy, dietetycy, fizjoterapeuci. W ramach zajęć młodzież zwiedza oddziały, zakłady i pracownie szpitalne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.
Uczniowie uczestniczą w: wycieczkach edukacyjno- krajoznawczo- przyrodniczych: (Białowieski Park Narodowy, Ogród Botaniczny w Powsinie, Kompleks Pałacowo-Parkowy w Szczawinie, Park Knieja), których celem jest zachęcanie uczniów do aktywnego wypoczynku (piesze wycieczki, podchody w lesie) oraz do poznawania przyrody w niezmienionym, naturalnym środowisku.
Elementem edukacyjnym wycieczek jest zwiedzanie zakładów opieki zdrowotnej na terenie całej Polski prowadzących rozbudowaną działalność specjalistyczną w danym zakresie np. Zakład dla Niewidomych w Laskach, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Zakłady leczenia uzależnień, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni Myszynieckiej, Instytut Energii Atomowej w Świerku, itp.
Młodzież czynnie uczestniczy w Olimpiadach Szkół Promocji Zdrowia organizowanych raz w roku w kolejnych miastach realizacji programu - Ostrołęka, Radom, Warszawa, Siedlce, Ciechanów, Płock.
Uczniowie programu aktywnie włączają się w życie szpitala poprzez uczestnictwo w akcjach z okazji "Międzynarodowego Dnia Dziecka" i "Mikołajek".
Młodzież współpracuje ze stowarzyszeniami użytku publicznego na rzecz społeczności lokalnej (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym "Chore Dziecko", Stowarzyszenie NFOZ, Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza", Meditrans Ostrołęka, Miejską Komendą Policji w Ostrołęce) biorąc udział w akcjach prozdrowotnych. Podczas organizowanych akcji na terenie miasta i szpitala dokonuje pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała i wzrostu wyliczając wskaźnik BMI, rozdaje ulotki promujące życie bez nałogów, prowadzi czynną edukację w zakresie zdrowego stylu życia.
W trakcie prowadzenia wykładów wykorzystywany jest sprzęt zakupiony na potrzeby Szkoły Promocji Zdrowia (fantomy, rzutnik multimedialny, rzutnik pism, ekran, tablice anatomiczne itp.). Uczniowie mają stały dostęp do Internetu o tematyce medycznej i przyrodniczej. Młodzież korzysta również ze zbiorów bibliotecznych Szkoły Promocji Zdrowia oraz prenumerowanych czasopism.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"  powstał w 1999 z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
W 2012 roku to już XIII edycja realizacji tego programu. Głównym zamierzeniem Programu "Szkoła Promocji Zdrowia"  jest przybliżenie młodzieży wiedzy z zakresu promocji zdrowia, upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz odpowiedzialności za własne postępowanie wobec środowiska oraz innych ludzi.
Zajęcia w "Szkole Promocji Zdrowia"  prowadzone są według programu przedmiotu, który ściśle koresponduje z programem ogólnym klasy biologiczno-chemicznej. Nauczanie przedmiotu jest pomyślane jako rozszerzenie wiedzy zdobywanej w trakcie zajęć w szkole z biologii, chemii i fizyki.
Jednym ze stałych elementów działania edukacyjno – wychowawczego programu "Szkoła Promocji Zdrowia"  są Olimpiady Szkoły Promocji Zdrowia, które wpisały się na stałe do realizacji programu. Początkowo Olimpiady służyły ocenie skuteczności edukacyjno – wychowawczej tej inicjatywy. Podczas imprezy młodzież miała okazję zaprezentować wysoki poziom wiedzy w zakresie promocji zdrowia, zdobytej w szkole a także rywalizować w konkurencjach sportowych. W konsekwencji Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia przyczyniły się do zintegrowania młodzieży regionu, a poprzez udział dużej liczby uczniów i dorosłych również przyczyniły się do edukacji zdrowotnej społeczeństwa.
W chwili obecnej na terenie Mazowsza istnieje sześć Szkół Promocji Zdrowia, funkcjonujących przy zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego tj.:
- Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
- Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach,
- Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
Z życia uczniów programu „Szkoła Promocji Zdrowia” w roku szkolnym 2012/2013.
1. Spotkanie integracyjne
Dnia 20 września 2012 roku klasa I „c” z  wychowawcą panią Agnieszką Pragacz wzięła udział w spotkaniu integracyjnych, które zorganizowano celem zapoznania się uczniów z nauczycielami promocji zdrowia oraz poznaniu siebie. Aby pokazać młodym ludziom w jaki sposób aktywnie można spędzać czas zaproszono ich do parku „Knieja”, gdzie młodzież za zgodą rodziców chodziła po linkach w tzw. parku linowym oraz grała w grę zwaną paintball.
2. Wycieczka do Dąbek koło Mławy
 10 października 2012 roku w ramach zajęć z tematyki o niepełnosprawności uczniowie klasy II „c”  wraz z wychowawcą panią Emilią Lewandowską odwiedzili Ośrodek Rehabilitacyjny dla chorych na SM w Dąbkach koło Mławy. Jeden z uczniów po wizycie napisał: „ ten wyjazd uświadomił mi kilka ważnych kwestii w życiu. Po pierwsze: walczyć z niepowodzeniami i jak się nie poddawać. Po drugie jak  z uśmiechem przechodzić przez problemy, cieszyć się z każdego dnia i z każdego miłego gestu ze strony drugiego człowieka”.
3. Wycieczka do Lasek
15 października 2012 roku uczniowie klasy I „c” odwiedzili Ośrodek dla Niewidomych w Laskach koło Warszawy. Celem wyjazdu było pokazanie młodym ludziom, iż można żyć, pracować, uczyć się jak również spełniać swoje pasje będąc niewidomym.
4. Wykład edukacyjny z zagadnień HIV/AIDS
25 października 2012 roku w nowej Sali konferencyjnej szpitala w Ostrołęce odbyło się spotkanie w przedstawicielem Fundacji Ress Humane dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. W spotkaniu wzięli udział uczniowie programu wraz z wychowawcami. Młodzież była bardzo zainteresowana powyższą tematyką jak również zadawała mnóstwo pytań. Pan Roman Ratoszyński przywiózł ze sobą ulotki, broszurki jak również czerwone kokardki jako symbol z osobami chorymi na AIDS.
5.Akcja profilaktyczna dla społeczności lokalnej
Dnia 31 października 2012 w ramach współpracy ze szpitalem młodzież programu wzięła udział w akcji profilaktycznej dla społeczności lokalnej, podczas której wykonywała pomiary ciśnienia tętniczego krwi, tętna, wyznaczała wskaźnik BMI z wagi i wzrostu osób zainteresowanych. Akcja w ramach profilaktyki raka piersi cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających w tym dniu szpital.
6. Wycieczka do Świerku
7 listopada 2012 roku część klasy III „c” wraz z wychowawcą panią Ewą Dylewską i pielęgniarką panią Grażyną Żebrowską wzięła udział w zajęciach zorganizowanych w Instytucie Energii Atomowej w Świerku. Młodzież uczestniczyła w wykładach dotyczących promieniotwórczości oraz zwiedziła reaktor Maria.
7.Wyjazd do Monaru w Wyszkowie
 Tego samego dnia tj. 7 listopada uczniowie klasy II „c” wraz z wychowawcą klasy panią Emilią Lewandowską i opiekunem medycznym programu „SzPZ” panią Beatą Żebrowską odwiedzili Monar w Wyszkowie. Ta coroczna wizyta w Ośrodku leczenia osób uzależnionych daje możliwość przedstawienia młodzieży coraz to nowych przypadków osobowych. W czasie spotkania z osobami uzależnionymi uczniowie dowiadują się nie tylko o samym uzależnieniu i sposobie walki z nim, ale również poznają koleje życia osób tam mieszkających.
8. ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU
15 listopada 2012 roku  młodzież programu „Szkoła Promocji Zdrowia” spędziła inaczej niż każdy dzień zajęć lekcyjnych. W związku z przypadającym corocznie w trzeci czwartek listopada Światowym Dniem Rzucania Palenia Tytoniu w Sali Widowiskowo-Sportowej  przy ulicy Traugutta odbyła się akcja profilaktyczna mająca na celu propagowanie życia wolnego od nałogów, młodości wolnej od tytoniu,  zdrowego stylu odżywiania pt: „zamiast dymka witaminka”. Do tegorocznej akcji koordynator programu „SzPZ” zaprosił inne funkcjonujące na terenie naszego miasta instytucje. Współudział w akcji potwierdzili: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych „ Oaza”, Stowarzyszenie NFOZ, Miejski Komitet do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nauczyciele i dyrekcja z II LO w Ostrołęce. Całą akcję, do której zaproszono młodzież wszystkich ostrołęckich liceów poprowadziła pani pedagog szkoły podstawowej nr 5   - Agnieszka Kornaga-Bałdyga.
 Do udziału w akcji włączyli się również przedstawiciele Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Dyrekcja Szpitala w Ostrołęce. Patronat honorowy nad akcją objął Prezydent Miasta Ostrołęka Pan Janusz Kotowski.
Dla uczestników spotkania przygotowano wiele atrakcji:  od konkursu plastycznego pt: „Uzależnienie – pułapka mojego życia” poprzez quiz antynikotynowy i testy wiedzy o uzależnieniach od narkotyków i alkoholu  do badań diagnostycznych i edukacji żywieniowej.
Do konkursu plastycznego przystąpiło ponad 60 osób, spośród których komisja wyłoniła 3 najlepsze prace.     
I miejsce, Paula Gąska – kl. II  c
II miejsce, Klaudia Zabielska – kl. I c
III miejsce, Sandra Bacławska – kl. I c
Quiz antynikotynowy zorganizowano w kategorii drużyn poszczególnych klas.
1.Drużyna kl. II c – Aldona Kordek,Klaudia Pianko,Asia Kowalczyk.
2.Drużyna kl. III c – Justyna Tercjak,Agata Rutkowska,Hanna Kulas.
3.Drużyna kl. I c – Katarzyna Suchecka,Klaudia Łada,Natalia Kowalczuk.
Oprócz tych zmagań przeprowadzono dwa testy wiedzy, do których przygotowywały się osoby z klas promocji zdrowia.
Test wiedzy dotyczący uzależnień od alkoholu – nagrodzeni uczniowie:
1.Dominika Bączek – kl. III c
2.Monika brzózka – kl. III c
3.Małgorzata Zera – kl. I c
Test wiedzy dotyczący uzależnień od narkotyków – nagrodzeni uczniowie:
1.Izabela Bałon – kl. III c
2.Natalia Duch – kl. I c
3.Emilia Szklarczyk – kl. II c
Wszystkie wymienione osoby otrzymały nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Pana Janusza Kotowskiego.
Spośród badań profilaktycznych największą popularnością wśród młodzieży cieszyło się badanie tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Uczniowie, którzy poddawali się badaniu otrzymywali balon o odpowiedniej kolorystyce. Dla osób, którym podczas badania  zaświeciło się zielone światełko, przypadał w udziale  błękitny balon, a w środku karteczka z płucami osoby niepalącej. Natomiast, osobom, u których podczas badania stwierdzono tlenek węgla w wydychanym powietrzu wręczano szary balon z karteczką w środku pokazującą płuca palacza.
Ale to nie wszystkie atrakcje, które w tym dniu się odbyły. Policjanci z KMP w Ostrołęce przygotowali dla uczniów alkogogle. Każdy mógł sprawdzić jak omija się pachołki idąc pod wpływem alkoholu, jak również sprawdzić swoją sprawność  na  symulatorze  jazdy motocyklem.
Dla młodych ludzi  w ramach profilaktyki  zagrali: Wojciech Dudkowski i Adam Wołosz.
Pomiędzy poszczególnymi częściami akcji piosenki śpiewali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się edukacja żywieniowa, którą przedstawiali dietetycy pracujący w szpitalu. Sam wzór koszulek, które mieli na sobie już obrazował o zależnościach wynikających ze sposobu żywienia.
Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękuję. Zapraszam ponownie do wzięcia udziału w kolejnych akcjach organizowanych dla społeczności szkolnej na terenie naszego miasta. Koordynator programu Beata Samorajska.
9. Szkolny konkurs HIV/AIDS
Corocznie 1 grudnia obchodzony jest jako Światowy  Dzień Walki z AIDS. Chcąc zasygnalizować jak ważny jest to problem globalny, jak wiele niesie za sobą problemów społecznych oraz jak ważna jest profilaktyka, uczniowie programu „Szkoła Promocji Zdrowia” wzięli udział w konkursie wiedzy o HIV/AIDS.  W tym roku konkurs ten został przeprowadzony 3 grudnia 2012 roku.
Ten  konkurs poprzedzony był cyklem spotkań z tych zagadnień i miał na celu zmobilizowanie młodych ludzi do podjęcia działań mających zapobieganie temu zjawisku.
Konkurs odbył się w tym samym czasie we wszystkich klasach należących do programu.
Test wiedzy zawierał pytania zarówno otwarte jak i zamknięte i miał na celu wyłonienie uczniów o największym poziomie wiedzy z tego zakresu.
Ogłoszenie wyników nastąpiło 5 grudnia w sali gimnastycznej II LO w obecności dyrekcji szkoły. Nagrody, które ufundowane zostały przez Prezydenta Miasta otrzymali:
- Tomasz Kozłowski z klasy II c za zajęcie I miejsca,
- Magdalena Modzelewska z klasy III c za II miejsce oraz
- Katarzyna Suchecka z klasy III c za III miejsce.
Korzystając z okazji zbliżających się Mikołajek Koordynator programu rozdał uczniom słodycze  z życzeniami dużo prezentów w dniu następnym.
Natomiast 3 grudnia 2012 roku na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego odbyła się akcja profilaktyczna dla społeczności lokalnej, w trakcie której młodzież wykonywała pomiary ciśnienia i tętna oraz określała wagę pacjentów i wzrost wyliczyć wskaźnik BMI.
 W tym samym czasie pielęgniarki pracujące w programie „Sz.P.Z” wraz z panią Elizą Gołębiewską mierzyła pacjentom trójglicerydy, cholesterol oraz cukier, a pozostali uczniowie klasy I „c” rozdawali na terenie szpitala ulotki informacyjne na temat HIV/AIDS. W tym dniu na terenie szpitala ustawiono plakaty związane z tematyką akcji.
10. Mikołajki na Oddziale Dziecięcym.
6 grudnia 2012 roku jak co roku uczniowie klasy II c wzięli czynny udział w akcji mikołajkowej organizowanej dla dzieci chorych leczonych w ostrołęckim szpitalu. Co roku młodzież przygotowuje szereg zabaw dla dzieci, aby w tym szczególnym dniu umilić pobyt pomiędzy zabiegami.
W tym roku jak zawsze była gitara, zabawy, upominki, prawdziwy mikołaj z długą siwą brodą oraz pani „kurpianka”, która uczyła wykonywać ozdoby choinkowe z bibułki, szyszek i słomy. Nie obyło się bez pysznego tortu. Szybko minął czas, a dzieci choć na chwilę zapomniały o chorobie.
11. Spotkanie wigilijne klasy III c
19 grudnia 2012 roku w ramach zajęć modułu VIII – żywienie; spożywanie posiłków, pora i  miejsce,  Koordynator programu wraz z dietetykiem panią Agatą Szczepanek przedstawili zwyczaje żywieniowe należące do okresu świąt Bożego Narodzenia. Wspólne życzenia, kolędowanie i polska tradycyjna kapusta wigilijna umiliła ten przedświąteczny czas.
12. Choinka dla dzieci.
12 stycznia 2013 roku młodzież klasy II „c” wzięła udział w zabawie choinkowej zorganizowanej przez rady dwóch osiedli naszego miasta. Uczniowie przygotowali wspólne zabawy dla maluchów jak również zadbali  o rodziców. Osobom dorosłym wykonywano pomiary ciśnienia krwi, obliczano wskaźnik BMI, przeprowadzono edukację żywieniową. Natomiast dzieciom zapewniono wspólną zabawę wykonując figurki z balonów, malując twarze oraz prowadząc konkurs plastyczny. Wszyscy świetnie się bawili.
Zmieniony: Piątek, 03 Styczeń 2014 14:12
 
Wycieczka do Ośrodka dla Niewidomych w Laskach (2012)
Poniedziałek, 16 Grudzień 2013 11:40
Klasa 1c jak co roku, w ramach programu Szkoły Promocji Zdrowia, pojechała na wycieczkę edukacyjną do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach koło Warszawy.
Jest to znana w Polsce placówka oświatowa zajmującą się edukacją osób niewidomych i słabowidzących. Posiada wieloletnie doświadczenie w edukacji i rewalidacji osób ze znaczną i całkowitą dysfunkcją wzroku. Uczniowie realizują programy edukacyjno-wychowawcze dostosowane do własnych możliwości i rozwoju intelektualnego. Jednocześnie otrzymują wszechstronną pomoc w rozwoju czynności życia codziennego, samodzielnego poruszania się, orientacji w przestrzeni, a także rehabilitacji resztek wzroku. W Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym mogą skorzystać z pomocy specjalistycznej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, które nie są uczniami Ośrodka.
W czasie wizyty  młodzież naszej szkoły mogła zapoznać się z historią i zasadami funkcjonowania zakładu, poznać dzieci w przedszkolu, jak również zobaczyć pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne stosowane w edukacji dzieci i młodzieży niewidomej.
Zmieniony: Wtorek, 17 Grudzień 2013 11:47
 
Wycieczka do Lasek(2011)
Poniedziałek, 16 Grudzień 2013 11:36
W ramach programu Szkoły Promocji Zdrowia klasa 1c pojechała na wycieczkę edukacyjną do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.
W czasie wizyty  młodzież mogła zapoznać się z zasadami funkcjonowania zakładu, poznać dzieci w przedszkolu, zapoznać się z historią zakładu jak również poznać zasady edukacji małych dzieci i młodzieży.
Na zakończenie pobytu przedstawiono film mówiący o życiu dzieci niewidomych.
Zmieniony: Wtorek, 17 Grudzień 2013 11:47
 
Światowy Dzień AIDS
Wtorek, 10 Grudzień 2013 10:34

2 grudnia 2013 roku o godz. 11.30 został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy dotyczący problematyki HIV/AIDS. Konkurs został zorganizowany już po raz czwarty,jego celem jest uświadomienie jak ważną rolę w profilaktyce zachorowań odgrywa wiedza o drogach zakażenia i sposobach zapobiegania. Przygotowano 40 pytań zarówno zamkniętych jak i otwartych, jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru.  Młodzież na napisanie testu miała 45 min. Test pisany był w trzech klasach o tej samej godzinie. W tym roku do rywalizacji o główną nagrodę przystąpiło dwóch uczniów z poza programu SzPZ.
Tego samego dnia na holu głównym wychowawcy klasy I c i II c przygotowali wystawkę mówiącą o profilaktyce HIV/AIDS, a uczniowie zamieścili plakaty pt: „Żyję bez ryzyka AIDS”. Można też było poszerzyć swoją wiedzę na ten temat czytając różne materiały informacyjne w postaci ulotek i książeczek edukacyjnych.
Ogłoszenie wyników powyższego konkursu nastąpiło 5 grudnia o godz. 12.30 na sali gimnastycznej II LO. O wręczenie nagród poproszono dyrektora szkoły Pana Ryszarda Kaliszewskiego oraz wychowawców klas w obecności koordynatora programu.
Osoby nagrodzone w konkursie wiedzy:
- I miejsce - Zięba Kamila – kl. III c
- II miejsce - Pędzich Karolina – kl. I c
- III miejsce - Kowalczuk Natalia -  kl. II c
W konkursie plastycznym nagrody otrzymały:
- Anna Grala kl.II c
- Ludwika Kubrak kl.II c
- Marta Orzoł kl.II c

    

Zmieniony: Czwartek, 05 Czerwiec 2014 10:55
 
Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 2013r.
Czwartek, 21 Listopad 2013 11:40

Dnia 21 listopada 2013 r. o godz. 10.00 na Hali Widowiskowo-Sportowej im. A. Gołasia, rozpoczęła się akcja prozdrowotna pod hasłem „Używki ….To nie dla nas!!!”. Jak co roku w trzeci czwartek listopada w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, koordynator Szkoły Promocji Zdrowia Beata Samorajska oraz uczniowie i wychowawcy klas uczestniczący w tym programie, przygotowali wiele atrakcji dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta i powiatu. Celem akcji było kształtowanie postaw sprzyjających życiu bez substancji psychoaktywnych, uzależniających oraz przygotowanie młodych ludzi do radzenia sobie z problemami życiowymi i emocjonalnymi bez substancji chemicznych. Dla młodzieży biorącej udział w akcji prozdrowotnej przygotowano cykl szkoleń dotyczących uzależnień, zostały przeprowadzone konkursy wiedzy dotyczące uzależnień od narkotyków i alkoholu, konkurs plastyczny pod hasłem „Uzależnieniom mówię nie” oraz quiz antynikotynowy. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs z alkogoglami zorganizowany przez Komendę Miejską Policji. Akcji towarzyszyły  występy artystyczne dzieci i młodzieży. Patronat honorowy nad akcją objął Prezydent Miasta Ostrołęki.  

Zmieniony: Czwartek, 28 Listopad 2013 19:38
 
Konkurs plastyczny
Czwartek, 24 Październik 2013 08:08

"Uzależnieniom Mówię Nie"

 Celem konkursu plastycznego jest:

  • kształtowanie postaw sprzyjających życiu bez substancji psychoaktywnych i uzależniających,
  • zapobieganie: narkomanii, alkoholizmowi, paleniu papierosów, uzależnieniu od internetu i telefonu komórkowego,
  • życie bez nałogów.

  Plakaty powinny mieć wymiary 60x80 lub 70x90. Technika wykonania jest dowolna.
  Prace plastyczne składamy do dnia 13 listopada 2013r. do Pani Anety Mizerek-Ochenkowskiej.

  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 listopada 2013r. podczas akcji prozdrowotnej pod hasłem „Używki…. To nie dla nas!!!”
  na Hali Widowiskowo - Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce.

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich uczniów naszej szkoły. Czekają ciekawe nagrody.

Organizatorzy 
Szkoła Promocji Zdrowia
Zmieniony: Czwartek, 05 Czerwiec 2014 10:53
 
XIII Olimpiada Szkół Promocji Zdrowia
Wtorek, 11 Czerwiec 2013 08:03

7 czerwca 2013 r. w Radomiu odbyła się XIII Olimpiada Szkół Promocji Zdrowia. Nasza szkoła odniosła sukces, zdobywając w ogólnej klasyfikacji I miejsce. Spotkanie było podsumowaniem całorocznej pracy licealistów, którzy w tym roku, w ramach Szkół Promocji Zdrowia zajmowali się problematyką dotyczącą starzenia się i starości. Jednym z elementów tegorocznej Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia był konkurs na prezentację multimedialną, tematyką nawiązującą do hasła przewodniego. Licealiści wykazali się niezwykłą pomysłowością oraz talentem i powstały bardzo ciekawe prace. Uczniowie zmierzyli się w kilku konkurencjach sportowych, wśród których były m.in. sztafeta z workami, bilard z piłkami tenisowymi oraz skok przez duże skakanki. Bezkonkurencyjny był zespół w udzielaniu pierwszej pomocy. Rywalizacja sportowa poprzedzona została trzyetapową olimpiadą wiedzy na temat starzenia się i starości, w której udział wzięli wszyscy uczniowie Szkół Promocji Zdrowia.
Dziękujemy uczestnikom i opiekunom za zaangażowanie, pomoc w przygotowaniu olimpiady i wspaniałą atmosferę w czasie jej trwania.
Gratulujemy wszystkim uzyskanych wyników.

 Dyrekcja
Zmieniony: Piątek, 14 Czerwiec 2013 07:43
 
Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 2012r.
Czwartek, 15 Listopad 2012 12:10

  

Zmieniony: Wtorek, 27 Listopad 2012 07:53
 
Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 2011r.
Piątek, 18 Listopad 2011 10:29 

 
« PoczątekPoprzednia12345NastępnaOstatnie »

Strona 3 z 5