Olimpiady przedmiotowe
Olimpiada z matematyki
Czwartek, 01 Październik 2009 00:11
 
Olimpiada matematyczna – najstarsza polska olimpiada przedmiotowa, pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego i od tego czasu organizowana jest corocznie. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale uczniowie gimnazjów również mogą w niej startować.
Typowe zadanie olimpijskie przybiera formę problemu, na który trzeba znaleźć odpowiedź, oraz przeprowadzić kompletny dowód poprawności tej odpowiedzi. Dowód ten stanowi zasadniczą część rozwiązania zadania. Zadanie może również polegać na udowodnieniu zadanego twierdzenia.
 
 
Olimpiada z informatyki
Czwartek, 01 Październik 2009 00:08
 
Olimpiada informatyczna – olimpiada przedmiotowa powołana 10 grudnia 1993 roku przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Olimpiada organizowana jest corocznie od 1993 roku i skierowana do uczniów szkół średnich oraz gimnazjów. Zadania polegają na napisaniu programu komputerowego rozwiązującego określony problem algorytmiczny ukryty w treści podanego zadania. 
 
Olimpiada z historii
Czwartek, 01 Październik 2009 00:03
 
Olimpiada historyczna – olimpiada przedmiotowa organizowana od 1974 roku, od trzydziestej edycji przez Polskie Towarzystwo Historyczne, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wytypowanych zdolniejszych uczniów z gimnazjum. Zakres tematyczny olimpiady wykracza znacznie poza program szkolny, bowiem ma ona na celu wyłonienie najlepszych uczniów rokujących duże umiejętności historyczne. Od 2007 roku jej integralną częścią jest konkurs pn. parlamentaryzm. 
 
Olimpiada z geografii
Czwartek, 01 Październik 2009 00:00
 
Olimpiada geograficzna i nautologiczna – olimpiada przedmiotowa organizowana od 1974 jako olimpiada geograficzna, a od 1991 również nautologiczna (czyli olimpiada wiedzy o morzu). Z inicjatywą jej założenia wystąpiła prof. Anna Dylikowa, która aż do swojej tragicznej śmierci w 2000 pozostawała przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady. Obecnie funkcję tę sprawuje prof. Teresa Madeyska. Dwa pierwsze etapy obu olimpiad są wspólne, na III etapie przeprowadzane są osobne zawody, uczniowie zakwalifikowani do III etapu mogą brać udział w obu olimpiadach i uzyskać podwójne tytuły. Finaliści i laureaci stopnia centralnego są zwolnieni z pisania egzaminu maturalnego z geografii i posiadają przywileje przy rekrutacji na niektóre kierunki studiów (są przyjmowani poza kolejnością). 
Zmieniony: Czwartek, 01 Październik 2009 00:02
 
Olimpiada z fizyki
Środa, 30 Wrzesień 2009 23:53
 
Olimpiada fizyczna – jedna z olimpiad przedmiotowych, przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana od 1950 roku przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. W chwili obecnej zawody odbywają się w trzech etapach: korespondencyjnym, okręgowym i ogólnopolskim. Pięciu najlepszych zawodników bierze udział w międzynarodowej olimpiadzie fizycznej. Dawniej olimpiada składała się z czterech etapów: przedwstępnego, wstępnego, okręgowego i ogólnopolskiego. 
Zmieniony: Środa, 30 Wrzesień 2009 23:59
 
Olimpiada z chemii
Środa, 30 Wrzesień 2009 23:39
 
Olimpiada chemiczna – coroczny konkurs organizowany od 1954 roku zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Chociaż olimpiada jest przeznaczona głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, to mogą w niej brać udział również uczniowie klas gimnazjalnych. Stanowi też krajowe eliminacje na międzynarodową olimpiadę chemiczną. 
 
Zmieniony: Środa, 30 Wrzesień 2009 23:48
 
Olimpiada z biologii
Sobota, 26 Wrzesień 2009 21:50
 
Olimpiada biologiczna – ogólnopolski konkurs biologiczny przeprowadzany od 1971 roku, który jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zainteresowani biologią. Jest on organizowany przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, wraz z komitetami okręgowymi. Głównym celem olimpiady jest zwiększenie wśród młodzieży zainteresowania biologią i pomoc szczególnie uzdolnionym uczniom w podjęciu studiów na wybranym kierunku.
Aby wziąć udział w olimpiadzie należy wykonać samodzielnie pracę badawczą, która opiera się na obserwacji bądź badaniu dowolnego zjawiska biologicznego. Poza tym trzeba wykazać się wiedzą obejmującą cały zakres nauczania biologii w liceum.
Zwycięzcy zawodów finałowych zdobywają 100% punktów z egzaminu maturalnego z biologii w zakresie rozszerzonym.

 

Zmieniony: Środa, 30 Wrzesień 2009 23:51
 
Olimpiada z języka polskiego
Sobota, 26 Wrzesień 2009 21:49
Treść2.
 
« PoczątekPoprzednia123NastępnaOstatnie »

Strona 2 z 3