14 listopada – Dzień Czystego Powietrza
Wtorek, 15 Listopad 2022 14:45

„Zadbaj o swój kawałek nieba” – to hasło przewodnie kampanii społecznej Ministerstwa Środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Ma ona nie tylko wyjaśniać przyczyny powstawania zjawiska smogu, ale przede wszystkim zachęcać Polaków do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. Powietrza, od którego zależą nasze zdrowie i stan środowiska. W myśl tego hasła w naszej szkole przystąpiliśmy do świętowania dzisiejszego dnia i przeprowadziliśmy lekcje ekologiczne w ramach realizacji GOZ. Na przedmiocie Edukacja Dla Bezpieczeństwa pod opieką p. Barbary Zaborowskiej oraz Geografii pod opieką p. Lidii Górskiej uczniowie przygotowywali plakaty propagujące czyste powietrze, a także rozwiązywali karty pracy, w których odpowiadali na następujące pytania:

1.Wymieć źródła zanieczyszczeń atmosfery i podaj do każdego przykłady.
2.Jakie są skutki zanieczyszczenia powietrza dla człowieka, zwierząt i roślin.
3.Wymienić sposoby ochrony atmosfery przed emisją zanieczyszczeń wprowadzane przez: własne gospodarstwo domowe, władze gminy/ miasta oraz państwo
4.Wyjaśnić hasło: „Nie pal śmieci dbaj o dzieci”
5.Ułożyć inne hasła propagujące czyste powietrze.

Przykładowe hasła ułożone przez uczniów:

„Nie pal w piecu byle czego, zrób dla świata coś dobrego”
„Świat zadymiony ma same złe strony”
„Paląc śmieci trujesz dzieci- Okaż kulturę i chroń naturę”
„Czyste środowisko – najlepsze uzdrowisko”
„O powietrze dbasz – zdrowie masz”

Zapraszamy do galerii zdjęć

Zmieniony: Wtorek, 15 Listopad 2022 15:15