Kreatywne lekcje. Nie tylko na odległość
Piątek, 21 Październik 2022 11:17

Podczas Uroczystej Gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowanej przez organ prowadzący szkołę – Urząd Miasta Ostrołęki, rozstrzygnięto III edycję konkursu "Kreatywne lekcje. Nie tylko na odległość". Jest to konkurs skierowany do nauczycieli, zespołów nauczycielskich oraz rad pedagogicznych wszystkich typów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne. Jego celem jest kształtowanie postawy otwartości nauczycieli wobec nowoczesnych metod realizacji podstawy programowej uwzględniającej potrzeby i możliwości uczniów oraz zainspirowanie nauczycieli do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z dumą i radością informujemy, że do konkursu przystąpiły nauczycielki języka angielskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Ostrołęce – pani Ilona Kulas i pani Agnieszka Młynarczyk, zdobywając drużynowo I miejsce. Zadaniem pań było przygotowanie scenariusza lekcji oraz nagranie filmu instruktażowego na wybrany temat. Nauczycielki opracowały temat z zakresu podróżowania i turystyki, do którego wykonały własne karty pracy i zróżnicowane ćwiczenia z wykorzystaniem TIK (np. gra językowa, quiz multimedialny). Ciekawe, aktywizujące metody pracy (np. metoda heurystyczna) uwzględniły uczniów na różnych poziomach zaawansowania oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów zawodowych.