Jak dobrze, że jest wśród nas…
Środa, 19 Październik 2022 18:07

HG 1024bProfesor Henryk Gadomski to nie tylko nasz nauczyciel, prowadzący uznany szkolny chór Cantilena, lecz także etnomuzykolog, regionalista, kompozytor, a przede wszystkim miłośnik Kurpiowszczyzny. Jego działalność naukowa, dokumentacyjna i upowszechniająca region kurpiowski jest imponująca i nie da się wymienić jego wszystkich dokonań, które zostały docenione nawet przez renomowane międzynarodowe wydawnictwo "The International Register of Profiles"- zawierające sylwetki osób z całego świata (zasłużonych w popularyzacji szeroko pojętej kultury i sztuki) -wydane w Cambridge w 1990 r. W publikacji tej Pan Henryk Gadomski znalazł się jako jedyny z naszego regionu.
Pan Profesor od zawsze był mocno związany z kulturą kurpiowską. Z powodzeniem łączył pracę pedagogiczną z działaniami społecznymi, wzbogacającymi życie kulturalne środowiska kurpiowskiego, między innymi był jednym z założycieli Związku Kurpiów. Jego zainteresowania kulturą kurpiowską, szczególnie folklorem muzycznym, zaowocowały powołaniem Ostrołęckiego Chóru Nauczycielskiego oraz szkolnego Chóru „Cantilena”, a w jego dorobku regionalisty, szczególną pozycję zajmują zbiory pieśni kurpiowskich, opracowane i publikowane w postaci książek: np. „Piosenki i tańce kurpiowskie” czy „Śpiewnik Kurpiowski”, zawierający 200 tradycyjnych pieśni i przyśpiewek ludowych z Puszczy Kurpiowskiej. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny kurpiowskiej kultury muzycznej, przedstawiających portrety ludowych wykonawców (Ks. Władysława Skierkowskiego, Bolesława Olbrysia, Apolonii Nowak). Spod jego pióra wyszły także takie publikacje jak: „Łączy nas pieśń”, „Twórczość polskich kompozytorów inspirowana ludową pieśnią kurpiowską” oraz artykuły o charakterze popularno-naukowym, drukowane w czasopismach regionalnych i ogólnopolskich: „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, „Twórczość Ludowa”, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”. W jego bibliografii ważne miejsce zajmuje Puszcza Kurpiowska w pieśni z rękopisów ks. Władysława Skierkowskiego, zbieracza kurpiowskich pieśni. Henryk Gadomski opracował je z rękopisów i wydał drukiem w trzech tomach.
Za działalność na rzecz kultury kurpiowskiej otrzymał wiele nagród i odznaczeń: W 2011 roku uzyskał tytuł honorowego Obywatela Gminy Kadzidło, a w roku 2016 dołączył do grona osób utytułowanych Kurpikiem czyli kurpiowskim Oscarem.
Czujemy się zaszczyceni, że jest wśród nas i możemy korzystać z jego bogatej wiedzy.

Zmieniony: Czwartek, 20 Październik 2022 07:15