Jubileusz 40lecia chóru szkolnego Cantilena
Piątek, 17 Czerwiec 2022 07:36

Jubileusz 40 lecia Chóru CANTILENA, który miał miejsce 14 czerwca b.r w Ostrołęckim Centrum Kultury, był dużym wydarzeniem kulturalnymi w Ostrołęce i w Regionie. Uroczystość była okazją do nadania CANTILENIE odznaczenia Marszałka Województwa PRO MASOVIA „Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego” Na przestrzeni 40 lecia Chór odniósł wiele sukcesów artystycznych rangi ogólnopolskiej, między innymi: czterokrotnie zdobył Złoty Kamerton w finałach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych, Grand Prix Ogólnopolskiego Turnieju Chóralnego „ O MIECZ JURANDA”, Grand Prix Mazowieckiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej TOBIE OJCZYZNO – Nagrodę Marszałka Sejmu RP i wiele innych. CANTILENA odbyła cztery zagraniczne podróże artystyczne ( Ukraina, Niemcy), prezentując polską muzykę chóralną, w tym także opracowania chóralne ludowej pieśni kurpiowskiej. W uznaniu zasług Chóru w dziedzinie poszerzania oferty kulturalnej mieszkańcom Miasta Ostrołęki i Regionu Chór jest odznaczony przez Radę Miasta Ostrołęki Złotą Odznaką Zbiorową ZA ZASŁUGI DLA MIASTA OSTROŁĘKI ( 2002 r). Posiada także Odznakę Zbiorową nadaną przez Wojewodę Ostrołęckiego ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA OSTROŁĘCKIEGO (1992 r), a także Nagrodę Prezesa Związku Kurpiów – statuetkę KURPIK 2007 w kat. Muzyka i Taniec.
Na wypełnionej po brzegi sali zasiedli przyjaciele Chóru, samorządowcy z województwa, miasta Ostrołęki, powiatu i gmin, duchowieństwo, przedstawiciele szkół i organizacji, Kurpie, mieszkańcy Miasta i Regionu. Do stworzenia niezwykłej, rodzinnej atmosfery w dużej mierze przyczyniły się byłe Chórzystki, które spontanicznie dzieliły się swoimi wspomnieniami a także w Finale Koncertu Jubileuszowego włączyły się do aktualnego składu Chóru tworząc 90 osobową grupę, która wykonała w bardzo efektowny sposób z akompaniamentem organowym Stanisława Kubła ( ucznia II LO) : HYMN CHÓRÓW i GAUDE MATER POLONIA.
Podczas Jubileuszowej uroczystości nie zabrakło gratulacji i podziękowań, mów okolicznościowych, wygłoszonych przez lokalnych samorządowców, przez osoby związane z Chórem, wspomagające przez lata działalność Chóru, wspierających i zwyczajnie przyjaciół Chóru. Na wniosek Dyrygenta Chóru i Dyrektora II LO, Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił Specjalnym Dyplomem z okazji Jubileuszu 40 lecia Chóru CANTILENA, 24 osoby, które na przestrzeni 40 lat wspierały i wspomagały Chór w jego działalności artystycznej. W imieniu Marszałka Województwa nagrody i odznaczenia wręczał Samorządowiec Wojewódzki, wielki przyjaciel Chóru CANTILENA – Pan Mirosław Augustyniak.
Podczas Jubileuszu odbyła się także promocja okolicznościowej, 160 stronicowej publikacji w twardej oprawie: „40 lecie Chóru CANTILENA”autorstwa dyrygenta Chóru, zawierająca swoiste spojrzenie w przeszłość nie tylko założyciela i dyrygenta Chóru ale także 24 byłych Chórzystek z okresu 40 lat, ilustrowane ponad 130 zdjęciami.
Dyrygent Chóru wraz z Chórzystkami CANTILENY serdecznie dziękują:
- Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi za odznaczenie Chóru Medalem PRO MASOVIA i wyróżnienie Honorowym Dyplomem Okolicznościowym 24 osób wspierających i wspomagających Chór CANTILENA w w okresie 40 lecia. Dziękują także Radnemu Samorządu Wojewódzkiego Panu Mirosławowi Augustyniakowi, który w imieniu Marszałka wręczał wymienione odznaczenie i wyróżnienia,
- Prezydentowi Miasta Ostrołęki, Panu Łukaszowi Kulikowi za wsparcie finansowe publikacji „40 Lecie Chóru CANTILENA”,
- Dyrekcji i Pracownikom II LO tworzącym Komitet Organizacyjny Jubileuszu 40 lecia Chóru CANTILENA , którego pracami kierował Dyrektor II Liceum Pan Krzysztof Jankowski, za ogrom włożonej pracy, w przygotowanie niezapomnianego , wielkiego wydarzenie w Mieście i Regionie w dniu 14 czerwca b.r. – Jubileuszu 40 Lecia Chóru CANTILENA. Jednocześnie wyrażamy ogromną wdzięczność za uhonorowanie dyrygenta Chóru Nagrodą Patrona Szkoły C.K. Norwida PROMETHIDION „Za wybitnie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury i sztuki”
- Ostrołęckim mediom społecznościowy: Redakcji „Moja Ostrołęka”, Redakcji„ eOstrołęka” i Redakcji Radia „OKO” za obszerną informację o Jubileuszu z bogatym serwisem zdjęciowym,
- Dyrektorowi Ostrołęckiego Centrum Kultury Panu Tadeuszowi Wiśniewskiemu i Zespołowi za udostępnienie sali widowiskowej i zapewnienie pomocy technicznej przy organizacji uroczystości.
Organizatorzy Jubileuszu

Materiał video z uroczystości.

 

Zmieniony: Wtorek, 16 Sierpień 2022 13:57