Konkurs fotograficzny "Jesienny portret z książką"
Piątek, 09 Październik 2020 14:20

II_edycja_Jesienny_portret_z_książką.jpg

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza do udziału w II edycji konkursu fotograficznego "Jesienny portret z książką". Zdjęcia konkursowe powinny przedstawiać twarz lub całą postać osoby lub grupy osób z książką w jesiennej scenerii, np. w lesie, w parku, w drodze do domu, lub
w pomieszczeniu.

Zasady konkursu:

• Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

• Fotografie należy dostarczyć do biblioteki szkolnej (w formie elektronicznej lub papierowej)
do 27 października 2020 r.
• Do zdjęcia należy dołączyć informację zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, klasę.

• Przystępując do konkursu uczestnik zapewnia, że:

– jest autorem zgłoszonej pracy i nie kopiuje fotografii innych autorów,

– posiada zgodę osoby (osób), której wizerunek zamieszczono na zdjęciu, na upublicznienie
dla celów promocyjnych i marketingowych szkoły oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko szkole.
Jeśli uczestnik konkursu nie ukończył 18 lat, takiej zgody udziela opiekun prawny.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29.10.2020 r.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Zmieniony: Poniedziałek, 19 Październik 2020 14:51